พฤษภาคม 25, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

การออกแบบบ้านสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับครอบครัวไหน ที่มีคนวัยชราอาศัยอยู่ ด้วยสิ่งที่จำเป็น ที่สุดเป็น ควรจะดีไซน์ แต่ละ รอบๆบ้าน ให้เหมาะสมกับคนชรา โดย สามารถ เดินเหิน ได้ ง่าย

ไม่มี ขั้นบันได หรือพื้นที่ ลาดชัน ที่ เสี่ยงเกิดอบัติเหตุลืนล้ม ซึ่ง จำต้อง คิดถึง

ความปลอดภัย เป็นหลัก

โดยพื้นฐาน ควรจะ วางแบบ บ้าน สำหรับ คนสูงอายุ ในลักษณะดังนี้

รูปทรง ทางลาด

รูปร่าง ทางลาด ควรจะ อยู่ ที่ 1:2 โดยความสูง ของพื้นควรจะอยู่ ที่ 10 เซนติ

เตียน เท ตร มีทาง ลาด ยาว 120 ซม. เผื่อถ้าจะต้องใช้รถเข็น จะได้ไม่ยุ่งยาก

ต่อการ ใช้งาน โดย อุปกรณ์ ที่ สมควร เป็น จะต้อง สามารถ มองดู ด้วยตา แล้ว มอง

เห็น ไม่เหมือนกัน ว่า รอบๆ ไหน เป็นหลัก เรียบ หรือพื้น ลาด

เลือก กระเบื้อง ปูพื้น ที่ สมควร

ท้องถิ่น ที่ สมควร สำหรับ คนวัยแก่ เป็น จะต้องเป็น จำพวก แบบ เนื้อ หยาบคาย

ไม่ มัน หรือมีการลื่นล้มได้ ง่าย รวมทั้งหลบหลีก การ เลือก กระเบื้อง ที่ มี

ลวดลายมาก

ปรับระดับพื้น ให้พอดี

พื้น ต่าง ระดับ เป็นเรื่องที่ควรหลีก เลี่ยยง เพราะเป็น ส เหตุ ที่ ส่ง ให้เกิดอุบัติเหตุ

ลื่นล้ม แม้กระนั้น ในเรื่องที่ มี พื้น ต่าง ระดับ จำต้อง ทำเครื่องหมาย เด่นช้ด

หน้าต่าง จะต้องมี ขนาด กว้าง

เพื่อ คนวัยชรา มีความรู้สึก เสมือน ได้สนิทสนม ธรรมชาติ ควรจะเลือก หน้าต่างที่

มีขนาด กว้าง และก็อยู่ ใน ระดับ ที่ต่ำ จะได้ แลเห็น ทิวทัศน์ ด้านนอก ได้อย่าง

เต็มตา

ความกว้าง ของ ประตู ที่ สมควร

ประตู ที่ เหมาะสมกับ คนชรา จะต้องมี ขนาด ความ กว้าง 90 ซม. หรือ จำเป็นต้อง

มากยิ่งกว่า นั้น ในเรื่องที่ คนวัยแก่ จะต้อง ใช่ รถเข็น สำหรับการดำรงชีพ ควรจะ

ทำ ทางลาด คู่ กับ บันได ปากทางเข้า บ้าน เพื่อ ความสบาย สบาย

ลูกบิด ประตู ที่ สมควร

คนชรา มักมี แรง กำลัง ที่ต่ำลง ดังนั้นควน เลือก ใช้ ลูกบิดแบบ คันบังคับ เพื่อ

ความสบาย สำหรับในการ ใช้งาน

บันได บ้าน ที่ ที่ สมควร

บันได บ้าน ที่ ตามมาตรฐาน ควรจะ วางแบบ ให้มีความ กว้าง 30 ซม. ส่วนความ

สูง ที่ เหมาะสมกับ คนชรา เป็น ควรจะ อยู่ ที่ ราวๆ 13 ซม. ส่วนราวจับบันไดควน

เลือก จำพวก ที่เป็นสเตน เลศ โดยมีเส้น ผ่าน ศูนย์หก ลาง 4.5 ซม. ส่วนความ

สูงวัดตั้งแด่ พื้น จนกระทั่ง ราว จับ อยู่ ที่ 80 ซม. เพื่อเป็นการป้องกันและยัง

เป็นการไม่ให้ลื่ล้ม ขณพ เดินลง บันได ควรจะมี ราว จับตาม แนว ลงมา อย่างต่ำ

30 ซม. จะได้มีราวจับมาแบบเป็นๆ ระยะ ส่วน ราบ จับ ที่ ติด ฝาผนังควรจะมี

ระยะห่าง โดยประมาณ 5 ซม. โดยความสูง จะต้องไม่น้อยกว่า 12 ซม.สถาปนิก