ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

จุดชมทะเลหมอกแดนใต้

จุดชมทะเลหมอกแดนใต้

จุดชมทะเลหมอกแดนใต้จุดชมทะเลหมอกแดนใต้ ภูกะโดน พื้นที่บ้าน หัวควน ม. 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน

จังหวัดสตูล เป็นหลักที่ ที่หมู่บ้าน ร่วมกับ อบต. ควนสตอได้ ปรับปรุง เพื่อ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ ใหม่ ในพื้นที่ โดย ภู กะ

โดน สามารถ ดู ทะเลหมอก ได้ 3 จุด เป็น จุด แรก ระยะทาง ราวๆ

300 เมตร กลางทาง ผ่านสวนยางและก็สวนผลไม้ ใช้เวลา

โดยประมาณ 20 นาที เป็นจุดกาง เต้นท์ สามารถ ดู ทะเลหมอก

โดย มองเห็น ทิวภาพ ของ เขาต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอค วน โดน

โดยมีแนวเขา ส้น กาลาคี รี ซึ่ง กัน พรมแดน ระหว่างชาติ ไทย กับ

มาเลเซีย มองเห็น ทอด แนว อยู่ไกลๆ เป็น ภาพ มุม กว้าง ที่ มอง

เห็น หมอก สีขาวไหลเป็น คลื่น อย่างงดงาม สามารถดูดวง

อาทิตย์ขึ้น ได้ อย่างงดงาม อีกด้วย ที่จุดนี้ และก็ เป็นจุด ที่ นัก

เดินทาง สามารถ นั่ง ดื่ม กาแฟ รุ่งเช้า หรือ กินข้าวเช้าแบบ วิถี

ชุมชนที่ นี้ ได้

โดยส่วนมาก จะ แวะ มารับ ประทาน ภายหลัง ดู ทะเลหมอก เสร็จ

แล้ว จุดที่2 เป็นจุดสำหรับชมวิว ภูกะโดน ซึ่ง สูงจากระดับ

น้ำทะเล ราว 130 เมตร รอบๆ ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว มีต้นไม้

ร่มรีน มีจุดสำหรับชมวิว ซึ่งสามารถ ถ่ายภาพ ได้ อย่างงดงาม

ข้างหน้า ตอน ที่ มี หมอก จะ สวย เต็มไปด้วย ทะเลหมอก รวมทั้ง

ถ้าเกิด วัน ไหน ไม่มี หมอก จะ สามารถ ดู บรรยากาศ ทุ่งนา ชุมชน

ใน เขต อำเภอ ควน โดน ได้ สุด ดวงตา

อีก 1 จุดห่างจากจุด ที่ 2 ราว 100 เมตร เป็นจุดสำหรับ กาง

เต้นท์ อีก 1 แห่งที่ นักเดินทาง สามารถ ดู ทะเลหมอก ได้อย่าง

งดงามด้วยเหมือนกัน โดย ความพิเศษ ของ ภูเขา กะ โดน เป็น จะ

มี หมอก ให้มองเห็น แม้ ในตอน 8 นาฬิกา เช้าตรู่ ก็ สามารถ แล

เห็น หมอกได้ ไม่เหมือนกับ ที่อื่นๆ แม้ดู ทะเลหมอก จำต้องมา ดู

ใน เวลาเช้าเพียงแค่นั้น

นายวิทยา มะแอเคียน ผญบ. มัธยม 8 บอกว่า ภูกะโดน เคย

เปิด แล้วก็ เป็นที่นิยม มา ตอน หนึ่ง แต่ว่า ภายหลังจาก เหตุการณ์

โควิด-19 จำต้อง ปิด ตัว ไป เมื่อ ปลด ล็อค เปิด ให้ ท่องเที่ยว ได้

ประกอบ กับ ขณะนี้ เป็นตอนๆ ที่ ผลไม้ของ เกษตรกรกำลังได้ผล

ผลิต อีกทั้งทุเรียน ประจำถิ่น ทุเรียน ชนิด เงาะ ทดลอง กอง

มังคุด ทยอย กัน ได้ผล ผลิต ก็เลยสามารถยั่วยวนใจ นักเดินทาง

ที่เข้ามา ดู ทะเลหมอก นอ จาก สูด อากาศ บริสุทธิ์ แล้ว ยัง ได้ ลิ้ม

รส ของกิน ท้องถิ่น ของ ชาว ค วน โดน ดังเช่นว่า ข้าวเหนียว ปลา

เค็มน้ำพริก แล้วก็ ข้าวเหนียว ทุเรียนได้