ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง ลพบุรี

จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุงจุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง ตั้งอยู่ในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพ

ทางรถไฟ ในรอบๆ นี้ วิ่งเลาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มี ทิวภาพ ที่ กว้างสวย ตอนมี.ค.-เดือนกันยายน น้ำ ใน เขื่อน ลด ระดับ

ทำให้น้ำ แห่งขอด แลเห็นพื้นหญ้า สีเขียว สลับ กับ แองน้ำ แปลงเป็น จุดสำหรับชมวิว รางรถไฟ ซึ่งสามารถ ขับขี่รถเข้าไป ถ่าย

ภาพ หรือ นั่งพักผ่อน พัก ปีคนิค ดู ทิวทัศน์ สะพาน ผ่าน รถไฟ แถม ยัง มี ฝูงควาย หลาย สิบ ตัว ที่ ประชาชน ปลดปล่อย ให้ มา

เดิน หาเลี้ยงชีพ และเล็มต้นหญ้า เล่น น้ำเป็น ภาพ ที่ ทำให้มีความรู้สึก ว่า ได้ กลับมา สัมผัสกับ ธรรมชาติ และก็ความ เป็น วิถี

แบบ ราษฎรเริ่มแรก ที่หาดูได้ยาก

จุดชมวิวทางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง

ตำบล โคกสลุงอยู่ ใกล้กับ เขื่อนปาสัก ชลสิทธิ์ ทางทิศตะวันตก ภายหลังสร้งเขื่อน แล้ว ภาวะพื้นที่ อยู่ น้อยกว่า เขื่อน ก็

เลยจำเป็นต้อง สร้าง พนัง กั้นน้ำ เพื่อ ปกป้อง หมู่บ้าน พนัง กั้นนํ้ ดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ก็เลย แปลงเป็น จุด ท่องเที่ยว รวมทั้ง จุด

ส่าหรับเพื่อชมวิว รางรถไฟ ลอยน้ำ รวมทั้ง ทิวทัศน์ เขื่อน ปา สัก ชล สิทธิ์ ที่ สวยสดงดงาม

ในการเดินทางมาตรงนี้ ให้พิมพ์ ทางใน google map ว่า จุดสำหรับเพื่อชมวิวรางรถไฟลอยน้ำโคกสลุง เมื่อ ใกล้ถึง

จุดสำหรับชมวิว มีถนนหนทาง ที่ วิ่ง ไป ยัง รางรถไฟ เลาะ ไป กับ ถนนหนทาง ดินแดง ด้านล่าง มี วิถีทาง สำหรับ รถยนต์ ลง ไป

ยัง ถนนหนทาง ดิน แล้ว ขับขี่รถ ผ่าน ถนนหนทาง ดินแดง จะ พบ กับ จุดสำหรับเพื่อชมวิว รางรถไฟ

สามารถ ขับขี่รถได้รอบ หา พิกัดถ่ายภาพ ตั้งจุด ปิคนิค ได้ ตามที่ใจต้องการ หรือ จะ มากาง เต้นท์ นอน แต่ว่า ไม่มี ห้องอาบน้ำ

และก็เครื่องอำนวยความสะดวก อะรก็ตาม ทั้งมวล แล้วก็เพราะรงนี้เป็นหลักกลางแจ้ง แดด ออกจะ แรง มากมาย ควรจะ

มา ในตอน ที่ แดดร่ม สักนิดสักหน่อย แม้กระนั้น หาก มี ไฟล์ ชี้ ทมา บัง แดด ด้วย ก็ หาย ห่วง ที่ สำคัญ ช่วยเหลือกัน รักษา ความ

สะอาด เก็บ ขยะ กลับไปวย ได้จุดปิคนิค ชายน้ำ แล้ว แลเห็น ทิวทัศน์ ของ สะพาน ที่อยู่ ข้างหน้า พอดิบพอดี เครื่องมือ

ทั้งหมดทุกอย่าง จัดเตรียม มา เอง ทั้งปวง ค รวมทั้ง ข้าว กล่อง สำหรับ ทาน ใน มื้อ ยามเช้าด้วย โชคดี ที่ วัน เดินทางไม่มี แดด มี

ลม พัด เย็นสบาย เลย ได้ นั่ง กัน แบบ ยาวๆ แต่ว่า ถ้าหากมี แดด เมื่อไร บางที่อาจ นั่งมิได้ นาน นัก

สัตว์ประจำาถิ่น หมายถึงฝูง น้องควาย เดิน และเล็มต้นหญ้า ข่างก็เล่นน้ำ คลายร้อน จะต้องเรียก ว่า เป็น อีก หนึ่ง ภาพ ประจำ

ของตรงนี้ ไป แล้ว ฝูงควาย ค่อนข้างจะ เป็นมิตร กับ ผู้คน นะคะ เขา ก็ อยู่ ของ เขา ส่วน พวกเรา ก็ อยู่ ใน ที่ ของ พวกเราไป

ระหว่างที่ ดู ทิวทัศน์ มี รถไฟวิ่ง ผ่าน อยู่ รงนี้ เกือบจะลอดวัน เท่าที่ มองเห็น มี รถไฟ วิ่ง ผ่าน เพียงแค่ 2 ขบวน เป็น เวลาเช้า

ราว 9.30 -10.00 น. รวมทั้งตอนบ่าย ราวบ่าย สามนาฬิกา ครึ่ง ถ้าคนไหนกัน อยากได้ ภาพ รถไฟ วิ่ง ผ่าน ทางรถไฟ