ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกผัก ผลไม้ อาหารคาว หวาน และสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนต่างมากมาย
– เที่ยวชมภายในสวนเกษตร สวนกล้วยไม้ลุงเฉลียว สวนกล้วยไม้ลุงนิยม แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ชมนาบัว
สวนเครื่องต้มยำ
– การผลิตพลังงาน (ก๊าซชีวภาพ) ใช้เองในชุมชน ใช้โซล่าเซลส์เติมออกซิเจนน้ำในคลองเพื่อบำบัดน้ำเสีย
– ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมสองฝั่งคลอง สัมผัสบรรยากาศสดชื่น
– เรียนรู้การทำอาหารไทย แกงเขียวหวาน แกงส้ม ต้มยำ
– พักโฮมสเตย์ บ้านสว่างจันทร์

การเดินชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรผัก ผลไม้จากคนในชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม
– ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ชุมชน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรufabet
– โครงการอนุรักษ์คลอง
– บริการเรือนำเที่ยวทั้งเรือยนต์และเรือพาย
– เรียนรู้การทำอาหารไทย
– ล่องเรือชมสวนเกษตร สวนกล้วยไม้ลุงเฉลียว สวนกล้วยไม้ลุงนิยม แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ ชมนาบัว สวนเครื่องต้มยำ
– ที่พักโฮมสเตย์
– เยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดชุมชน