ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

นักสืบเอกชนคือใคร

นักสืบเอกชนคือใคร

นักสืบเอกชนคือใคร คำจำกัดความของนักสืบเอกชนที่สวยงามและชัดเจนที่สุดทำให้ร่างกฎหมายนักสืบเอกชนที่ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อปี 1994 แต่พบว่าไม่เพียงพอในระหว่างการเจรจาและขอให้มีการจัดเรียงใหม่ ในระหว่างนี้ เราขอเตือนคุณว่ากฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่มีการบังคับใช้แม้จะนานกว่ายี่สิบปีแล้ว

ตามร่างกฎหมายงานนักสืบเอกชนเป็นงานบริการสาธารณะและการประกอบอาชีพอิสระ นักสืบเอกชนถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่กระทำการในนามของบุคคลจริงและนิติบุคคล ดำเนินการโดยไม่เกินขอบเขตของเรื่องที่ร้องขอ และรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลทุกประเภทภายในข้อบังคับทางกฎหมายปัจจุบัน

นักสืบเอกชนยังป้องกันหรือทำลายการบุกรุกต่อบุคคลจริงและนิติบุคคล ให้ความคุ้มครองอาคาร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินของบริษัท แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นว่ามีการก่ออาชญากรรมระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ ป้องกันการสูญหายของหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและใช้อำนาจตามกฎหมายเท่านั้นคือบุคคลจ้างนักสืบ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

นักสืบเอกชนคือใคร

นักสืบเอกชนมักดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ภายใต้หน่วยงานนักสืบเอกชน ในทางกลับกัน หน่วยงานนักสืบเอกชนเป็นสถานที่ที่เปิดเป็นสถานที่ทำงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิใช้ตำแหน่งนักสืบเอกชนตามร่างกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายจึงเปิดให้บุคคลใดก็ได้ที่คิดว่าตนเองเหมาะสมกับงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชน ในความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย บุคคลหรือบริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมดูแล

อย่างไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องแจ้งต่อสำนักงานนักสืบเอกชนจังหวัดก่อนเปิดสำนักงานก่อนเปิดสำนักงาน XNUMX วัน ให้แจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลระบบสื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานนักสืบเอกชน ดังนี้ รวมถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของคนที่จะทำงานในสำนักงานเหล่านี้ อันที่จริง การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังหรือการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ จะได้รับแจ้งไปยังคณะกรรมการพร้อมกับคำร้องภายในเจ็ดวันด้วย อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเริ่มดำเนินการได้ทันที

วันนี้ กิจกรรมของสำนักงานนักสืบเอกชนอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะภายในบทบัญญัติที่บังคับใช้ของกฎหมายการค้าของตุรกี กฎหมายภาระผูกพัน และกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน แน่นอน สถานการณ์นี้เป็นอันตรายต่อบุคคลและองค์กรที่ต้องการทำงานนี้อย่างถูกต้อง ความคาดหวังทั้งหมดคือการบังคับใช้กฎหมายนักสืบเอกชนโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันกิจกรรมนักสืบเอกชนจากการเป็นแหล่งที่มาของผลกำไรที่ไม่เป็นธรรมและเพื่อป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงต่างๆ

เอกสารที่นักสืบต้องการก่อนเริ่มงาน

เอกสารที่นักสืบต้องการก่อนเริ่มงาน

นักสืบเอกชนเริ่มต้นด้วยการส่งข้อมูลและเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับบริการที่ร้องขอจากหน่วยงานนักสืบเอกชนและการลงนามในสัญญา

ตามหลักการนักสืบเอกชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป คำขอใช้บริการที่ขัดต่อกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง หรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้ การร้องขอบริการที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวจะไม่ได้รับการยอมรับ

บริการนักสืบเอกชนต้องถูกเก็บเป็นความลับเนื่องจากลักษณะของงาน ด้วยเหตุผลนี้ ทั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนหรือบุคคลหรือองค์กรที่ร้องขอบริการไม่สามารถให้คำชี้แจง ให้ข้อมูลหรือเอกสารแก่บุคคลที่สามในทุกขั้นตอนของกิจกรรมของพวกเขา มิฉะนั้น เนื่องจากสัญญาจะถูกละเมิด บทลงโทษอาจมีผลบังคับใช้

นักสืบเอกชนมีสิทธิที่จะขอข้อมูลทุกประเภทจากผู้ขอใช้บริการตามลักษณะของการวิจัยที่ร้องขอและที่จะแนะนำและอำนวยความสะดวกในการทำงานของพวกเขาเพื่อให้สามารถให้บริการที่พวกเขาได้รับภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ เป็นผลให้ทั้งข้อมูลนี้และข้อมูลที่ได้รับระหว่างการวิจัยอยู่ภายใต้ความมุ่งมั่นในการรักษาความลับ

นักสืบเอกชนจะเริ่มงานโดยการประเมินสถานการณ์กับลูกค้า กำหนดวิธีการทำงาน และวางแผนทรัพยากรของเขา สำหรับเรื่องนี้เขาต้องมีข้อมูลเพียงพอ นอกจากนี้ เขายังต้องการข้อมูลนี้เพื่อให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงและความขัดแย้งต่างๆ ได้

ข้อมูลและเอกสารที่นักสืบเอกชนได้รับจากบุคคลหรือองค์กรที่ขอใช้บริการก็มีความสำคัญในแง่ของการแสดงว่าการสอบสวนที่ร้องขอนั้นเหมาะสมในแง่ของกฎหมายหรือไม่

อนึ่ง มีอีกประเด็นที่ไม่ควรลืม ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากการทำงานของสำนักงานนักสืบเอกชนเป็นข้อค้นพบที่ไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหลักฐานโดยกฎหมายปัจจุบัน แต่ถูกใช้โดยศาลในกระบวนการตัดสินใจและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น – การทำ. ดังนั้นลูกค้าที่ขอบริการจึงไม่จำเป็นต้องขอให้นักสืบเอกชนจัดเตรียมเอกสาร

นักสืบมักจะทำงานคนเดียวและชั่วโมงทำงานไม่ปกติ บางครั้งพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการทำงานที่เครียด ขึ้นอยู่กับลักษณะของการวิจัยที่ร้องขอ มีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับอาชญากรอยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เขาต้องระมัดระวังและจัดการกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอยู่เสมอ ยิ่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้มากเท่าใด นักสืบเอกชนก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้นในสถานการณ์เหล่านี้

หากคุณต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่นักสืบส่วนตัวอาจขอจากลูกค้า โปรดติดต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทของเรา นอกจากนี้ หากต้องการบริการนักสืบเอกชน บริษัทของเราให้บริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์

ทิศทางนี้ความพยายามของสำนักงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนตลอดจนร่างการศึกษาของสมาคมนักสืบเอกชนที่ปรึกษาและนักวิจัยยังไม่เพียงพอ เมื่อพิจารณาจากช่วงปี พ.ศ. 1994 เมื่อร่างกฎหมายฉบับแรกถูกส่งไปยังรัฐสภา จนถึงทุกวันนี้ ก็ยากที่จะเข้าใจเหตุผลของเรื่องนี้

หน่วยงานนักสืบเอกชนและสถาบันวิจัยเอกชนซึ่งกลายเป็นอุตสาหกรรมและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประสบกับข้อเท็จจริงที่กฎหมายยังไม่ได้มีการตราขึ้น เพราะในภาวะสุญญากาศทางกฎหมายนี้ บริษัทปลอมจำนวนมากที่แนะนำตัวเองอย่างมืออาชีพและดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องก็เกิดขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย การที่องค์กรเหล่านี้ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม และผู้ที่เชื่อในการฉ้อโกงนั้นขึ้นอยู่กับกฎระเบียบทางกฎหมาย การสร้างเกณฑ์และกระบวนการที่จำเป็น และการกำหนดและการดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตร

ด้วยกฎหมายอำนาจและความรับผิดชอบของ บริษัท จริงและกฎหมายที่ให้บริการนักสืบเอกชนตลอดจนนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่ทำงานใน บริษัท เหล่านี้จะถูกกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำงานของพวกเขาจะถูกเปิดเผยคุณสมบัติที่พวกเขาต้องมี จะถูกกำหนดและที่สำคัญกว่านั้นคือจะกำหนดหลักการของการรับสมัครอาชีพนักสืบและการเลิกจ้างจากวิชาชีพและวิธีการ

นอกจากนี้ หน่วยงานทางการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับนักสืบเอกชนและนักสืบเอกชน และบุคลากรอื่นๆ ที่จะทำงานในบริษัทเหล่านี้จะถูกกำหนด ตัวอย่างเช่น ร่างกฎหมายคาดการณ์การจัดตั้งคณะกรรมการนักสืบเอกชน หัวหน้าคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกในคณะกรรมการนี้จะเป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปสองคน ซึ่งแต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมสรรพากร ความปลอดภัย รองผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าแผนกความมั่นคงสาธารณะของอธิบดีกรมความมั่นคง

นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักสืบเอกชนจังหวัดขึ้นในแต่ละจังหวัด คณะกรรมการนี้จะเรียกประชุมภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ และสมาชิกในคณะกรรมการจะเป็น ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. ที่ได้รับมอบหมาย ผบ.ตร. หรืออัยการที่ได้รับมอบหมาย ผบ.ทบ. หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผจก.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายความมั่นคงสาธารณะ

ตามร่างกฎหมายจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นนักสืบเอกชน จำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการนักสืบเอกชนจังหวัดเพื่อขอรับใบอนุญาต คณะกรรมาธิการจะตรวจสอบคำขอภายใน 60 วันในแง่ของเงื่อนไขในการเป็นนักสืบเอกชนที่อธิบายไว้ในกฎหมายและจะทำการตรวจสอบความปลอดภัยด้วย จากนั้นเขาจะส่งผลการประเมินไปยังคณะกรรมการนักสืบเอกชน คณะกรรมการนักสืบเอกชนจะตัดสินใจภายใน 45 วัน

จะเห็นได้ว่าประเด็นดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างจริงจังในร่างกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น รัฐสภาไม่เคยผ่านร่างรัฐธรรมนูญและไม่สามารถตรากฎหมายได้

วิธีหานักสืบมาทำงานที่ดีเป็นความลับ

วิธีหานักสืบมาทำงานที่ดีเป็นความลับ

อย่างที่ทราบกันดีว่าการหานักสืบที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลของนายจ้างทุกอย่างเอาไว้เป็นความลับนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย นักสืบหลายคนขาดจรรยาบรรณในการทำงาน ทำให้นายจ้างส่วนใหญ่ขาดความไว้วางใจในการหานักสืบทั่วๆไปเข้ามาทำงานในองค์กร ดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถสืบข้อมูลธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนได้ รวมทั้งการสืบข้อมูลชู้สาวที่ไม่สามารถทำได้ง่าย เพราะหากความลับแตกก็อาจทำให้ครอบครัวมีปัญหาได้ ดังนั้นการที่ท่านจะหานักสืบสักคนมาทำงานให้กับท่าน ท่านจะต้องมีความมั่นใจได้ว่านักสืบคนนั้นจะเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้ความลับขององค์กรรั่วไหลออกไปได้อย่างแน่นอน แนวทางการหานักสืบที่จะเก็บความลับของท่านได้อย่างละเอียดและมิดชิดที่สุดนั่นก็คือการหานักสืบจากบริษัทนักสืบโดยตรง เพราะการใช้บริการกับบริษัทจะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ดีมาก มีการแยกส่วนการติดต่อในระหว่างตัวท่านเองกับนักสืบที่จะไปตามหาข้อมูลให้ท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลโดยไม่มีการรั่วไหลออกไปหรือจะมีการสืบสานมาถึงตัวท่านได้ การหานักสืบผ่านบริษัทจึงช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสืบมาถึงตัวท่านเป็นอันขาด จึงแนะนำว่าถ้าท่านอยากได้นักสืบสักคนมาทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การใช้บริการกับบริษัทนักสืบโดยไม่ได้นัดติดต่อกับตัวนักสืบโดยตรง ท่านจะสามารถเก็บรักษาความลับเหล่านี้เอาไว้ได้อย่างมั่นใจ ปล่อยให้นักสืบทำงานแทนท่านโดยไม่มีความลับใดๆรั่วไหลออกมาในอนาคต บริษัทของเราให้บริการหานักสืบที่มีคุณภาพ ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินของบริษัท สามารถเก็บความลับเอาไว้ได้ดี ทั้งบริษัทยังเก็บความลับลูกค้าเอาไว้ก่อนอีกทอดนึง ทำให้ลูกค้าที่มาหานักสืบจากบริษัทของเราได้รับการปกป้องในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเอาไว้อย่างดี ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาในภายหลัง แตกต่างจากการหานักสืบทั่วไปด้วยตัวท่านเอง เพราะท่านจะต้องไปติดต่อกับตัวนักสืบโดยตรง จึงไม่สามารถปกปิดความลับใดๆของตัวท่านได้ สิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีของการใช้บริการนักสืบผ่านบริษัทโดยตรง ถ้าคุณต้องการนักสืบที่ดีไว้ใจได้และไม่ต้องการให้ความลับหลุดออกไปได้ง่าย ติดต่อใช้บริการผ่านเราได้เลย เราพร้อมที่จะตามสืบข้อมูลตามที่ท่านต้องการโดยทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการตามสืบข้อมูลธุรกิจ ตามสืบข้อมูลเกี่ยวกับการชู้สาว หรือแม้กระทั่งการติดตามตัวบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญที่ท่านต้องการ เราก็สามารถตามสืบให้ท่านได้ทั้งหมด ท่านจะได้รับข้อมูลที่มีความละเอียดชัดเจน เพียงวางใจที่จะใช้บริการกับเรา

อยากได้นักสืบมาทำงานทำอย่างไร

ทุกคนต่างก็มีปัญหาในชีวิตกันทั้งสิ้น หลายคนต้องการข้อมูลตามที่ต้องการ แต่ไม่สามารถทราบข้อมูลต่างๆได้อย่างแน่ชัด ไม่สามารถที่จะวางแผนจัดการกับปัญหาชีวิตได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว เรื่องชู้สาว ปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลาน รวมถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่าน บางคนมีปัญหาเรื่องธุรกิจ ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เพราะคุณเองอาจถูกกิจการของคู่ค้าเล่นงานอยู่โดยไม่ให้คุณรู้ตัวได้ ดังนั้นในปัจจุบันหลายๆคนจึงตัดสินใจที่จะจ้างนักสืบให้ตามสืบเรื่องที่คุณต้องการ ซึ่งการจ้างนักสืบจะทำให้คุณได้รู้เรื่องที่คุณอยากรู้ ทำให้สามารถวางแผนแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น เพราะนักสืบทำงานค่อนข้างรวดเร็ว สามารถนำข้อมูลที่คุณต้องการมาให้คุณได้ในเวลาไม่นาน การจ้างนักสืบจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ระบวนการทำงานของนักสืบนั้น เมื่อคุณติดต่อบริษัทเพื่อจ้างนักสืบให้มาทำงาน จะมีการคัดเลือกนักสืบที่มีคุณภาพที่สามารถทำงานในเรื่องที่คุณเดือดร้อนได้ ทำให้คุณได้รับงานที่ดี เพราะนักสืบที่ทำงานให้กับคุณมีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องที่คุณต้องการจริงๆ คุณจึงสามารถฝากความไว้วางใจให้นักสืบทำงานแทนคุณได้เลยเพราะทุกคนจะทำงานเต็มที่อย่างมาก นักสืบทุกคนถนัดในงานเฉพาะทาง ด้วยการจ้างนักสืบผ่านบริษัทนั้น บริษัทได้มีนักสืบที่สังกัดอยู่ภายในจำนวนมาก ทำให้คัดเลือกนักสืบที่มีความสามารถในด้านนั้นจริงๆมาทำให้คุณอย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะมีความเดือดร้อนและต้องการข้อมูลในด้านใน นักสืบของเราพร้อมที่จะทำงานและตามเก็บข้อมูลมาให้คุณทั้งหมด เรามีนักสืบจำนวนมากที่มีความสามารถพร้อมที่จะทำงานให้กับคุณ

หากคุณมีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนอยู่ เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาใดๆที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ เราอยากให้คุณลองเปิดใจใช้บริการนักสืบของเรา ให้นักสืบของเราทำงานให้กับคุณ ต่อให้เป็นปัญหาครอบครัวเราก็ติดตามเก็บข้อมูลมาให้คุณได้อย่างละเอียด หลายครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกหักเพราะมีมือที่สามเข้ามาทำลาย เราสามารถติดตามตัวมือที่สามมาให้คุณได้ คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ แม้แต่ปัญหาธุรกิจที่คุณอาจถูกกลั่นแกล้งจากคู่ค้าของคุณ ถูกคู่ค้าใส่ร้ายหรือแอบถูกลอบทำลายทางธุรกิจเพื่อเอาชนะกัน นักสืบของเราพร้อมที่จะตามสืบข้อมูลทั้งหมด เรามีวิธีการตามเก็บข้อมูลที่แยบยลได้ข้อมูลที่มีความละเอียด นักสืบทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ สามารถติดตามเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้คุณได้อย่างละเอียด กระบวนการทำงานของเรามีประสิทธิภาพสูง เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยในการติดตามเก็บข้อมูลฝ่ายตรงข้าม ช่วยให้คุณทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากรู้ได้รวดเร็วทันใจ

วิธีการเลือกนักสืบเอกชน bangkok private investigator

อาชีพนักสืบเอกชนได้รับการฝึกฝนมาหลายปี อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำอาชีพนี้ไปสู่มาตรฐาน เพื่อกำหนดหลักการและสภาพการทำงาน เพื่อกำหนดหลักการและวิธีการเข้าศึกษาในวิชาชีพและการเลิกจ้าง

หน่วยงานนักสืบเอกชน องค์กรสืบสวนเอกชน นักสืบเอกชน สมาคมที่ปรึกษาและนักวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการออกกฎหมายนักสืบเอกชน ความพยายามเหล่านี้ยังไม่เกิดผล แต่อาชีพนักสืบเอกชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง อย่างน้อยก็ด้วยแนวทางปฏิบัติของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินงานในภาคส่วนนี้

ทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติและเกณฑ์ขององค์กรต่างๆ มาลองสรุปประเด็นที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพนักสืบเอกชนดังนี้ครับ

เพื่อที่จะเป็นนักสืบเอกชน จำเป็นต้องเป็นพลเมืองตุรกี ปัญหานี้รวมอยู่ในร่างกฎหมายว่าด้วยนักสืบเอกชนด้วย

จุดสำคัญที่สองคือการศึกษา แค่มีความรู้ไม่เพียงพอสำหรับอาชีพนี้ แม้จะจบมัธยมปลายก็ยังไม่พอ ตามจริงแล้วในร่างกฎหมายนักสืบเอกชนนั้นถือว่าเพียงพอแล้วที่จะเรียนจบวิทยาลัยสามปี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานนักสืบเอกชนที่มีอยู่และองค์กรสืบสวนของเอกชนต้องการให้นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยที่พวกเขาจ้างต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีของวิทยาลัย

แม้ว่าร่างกฎหมายจะไม่มีการจำกัดอายุ แต่เห็นว่าบริษัทนักสืบใช้เกณฑ์อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ในทางปฏิบัติ

ในร่างกฎหมายนั้น ผู้ที่เคยรับราชการในมลรัฐซึ่งมีตำแหน่งเป็น ผบ.ตร. ผบ.ตร. หรือ ผบ.ตร. หรือผู้ที่เคยรับราชการในกองบัญชาการทหารบกมาแล้วสิบห้าปี หรือผู้ที่เคยทำงานเป็น ผู้จัดการสาขาขึ้นไปในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติหรือผู้ที่เกษียณอายุหรือสมัครใจ มีข้อกำหนดระบุว่าผู้ที่แยกจากกันก็สามารถกลายเป็นนักสืบเอกชนได้ นอกจากนี้ยังมีการอธิบายว่าผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนหรือผู้ที่ทำงานเป็นผู้พิพากษา ทนายความ หรืออัยการมาอย่างน้อยสิบห้าปีก็สามารถเป็นนักสืบเอกชนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้กำหนดไว้ก่อนที่จะมีการแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่มีอุปสรรคที่รวมอยู่ในร่างและที่ขัดขวางการทำงานของนักสืบเอกชนหมดหวังก็ถือว่าเพียงพอแล้ว ในช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์เหล่านี้ จะถูกพิพากษาให้จำคุกหนักหรือจำคุกนานกว่าหกเดือน ยกเว้นอาชญากรรมที่ประมาทเลินเล่อและอาชญากรรมบางอย่าง

นอกจากนี้ แม้จะได้รับอภัยโทษในภายหลัง ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อรัฐ เช่น ขโมย ฉ้อฉล ปลอมแปลง ยักยอก ติดสินบนและใช้ศรัทธาในทางมิชอบ ลักลอบขนของ ประมูลซื้อของของทางราชการ เปิดเผยความลับของรัฐ ความผิดทางวินัยและสูญเสียคุณสมบัติเป็นข้าราชการจะไม่เข้ารับการประกอบวิชาชีพนักสืบเอกชน