กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

นี่ห้องนอนหรือโรงหนัง

นี่ห้องนอนหรือโรงหนัง

นี่ห้องนอนหรือโรงหนัง

นี่ห้องนอนหรือโรงหนัง มาดู ห้อง ก่อน เริ่ม ก่อสร้างครับผม เป็นห้อง master bedroom โล่งๆ โล้นๆ เลย นะครับ มี ประตู 2 ด้าน ขวามือ เป็น ทางเข้า ห้องอาบน้ำหนึ่งด้าน ผม

จะก่อ ปิด ไป เลย นะครับ อันนี้ อีกด้าน นิ่ง จริงๆ ทิวทัศน์ งาม ครับ มองเห็น สวน

สาธารณะ แอบ เสียดาย ทิวทัศน์ แม้กระนั้น อยากได้ โรงภาพยนต์ มากยิ่งกว่า

ผู้ครอบครอง บริษัท กับ คณะทำงาน มาถึง ขน เครื่องใช้ไม้สอย Death Star เข้า

บ้าน เลย ครับผม ตระหนกตกใจ มากมาย มันเป็นยังไง วะ !? มัน เป็น เครื่องใช้

ไม้สอย วัด ค่า เสียง ของ ห้อง ขอรับ วัดออกมา แล้ว ห้อง นี้ ปัญหา เสียงกังวาน

มากมาย และก็เก็บสียงเกือบจะมิได้เลยเสียง ออกตาม ประตูหน้าต่างและก็

เพดาน จำนวนมาก ผมตกลงใจ ไม่เอา หน้าต่าง ไว้เลย ขอรับ ( ถึง ได้เสียถาง

ทิวทัศน์ ยังไง ) ก่อปิด ไป เลย อย่างไร ห้องนี้ ก็ฉาย โปรเจ็คเตอ ร์เป็นหลัก อยู่

แล้ว มันจำต้องคุม แสงสว่าง ได้ 100% ครับผม ห้ามมี อะไร ลอด เข้ามา แล้ว

หลังจากนั้นก็ ก่อปิดประตู สุขา ไป ประตู กระจก ถอด ออก ก่อปิดครึ่งนึง เหลือ

ระเบียงไว้นะครับดูหนังออนไลน์