ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

บุโรพุทโธ

บุโรพุทโธ

บุโรพุทโธ นี้นับว่าเป็นเป้าหมายสำคัญ ของการมาที่ยอร์กยาการ์ตาเลย เป็นถ้าหากไม่มีบุโรพุทโธ ก็ไม่มา ตั้งใจจริงๆที่จะมาตรงนี้ นับว่าเป็น สั่ง ศาสนสถาน ของ พุทธ ที่ เกือบ

จะ ใหญ่ ที่สุด ใน โลก รวมทั้งเป็น อีก หนึ่ง สถานที่ ที่ ได้รับ สรรเสริญ เป็น มรดก

โลก จาก UNESCO อีกด้วย แล้วที่นี้คือบุ โรพุทโธ สร้างตอน เดียว กับ ปรัม บานั

น เลยล่ะ สร้างประมาณ ปี๊ พุทธศักราช 1321-1399 ใช้เวลาเกือบจะ 80 ปี

รวมทั้งสร้าง ก่อน นคร วัด เกือบจะ 300 ปี แน่ะ โน่น มีความหมายว่าตอน นั้น

พุทธ แล้วก็ ฮินดู รุ่งเรื่องมาก กก กก ก ในเกาะ ชวา ก่อนที่จะอิสลาม จะ เจริญ

ก้าวหน้า ใน อินโด และก็ แปลงเป็น ประเทศ ที่ มี คน เชื่อถือ อิสลาม เยอะที่สุด ใน

โลกอีก

ใน ปี 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาล ที่ 5) เสด็จ เยี่ยม ชวา

ได้รับ ของ ของขวัญ จาก ชาวฮอลแลนด์ เป็น รูปปั้น พระธ ยานิ พุทธ หิน จาก บุ โร

พุทโธ 8 องค์ รวมทั้งเคย ถูกเอามาตั้งไว้ ที่วัด พระแก้วด้วย แต่ว่า ปัจจุบันนี้

ถูกรักษา ไว้ที่ พิพิธภัณฑสถาน สถานที่ แห่งชาติ แล้ว แม้กระนั้นยังมี อยู่ 1 องค์

ยัง ตั้ง อยู่ ข้าง โบสถ์ วัด บวรนิเวศนะ

บุโรพุทโธ ใหญ่มโหฟ้าร มากมาย คนเยอะ มากมายรวมทั้งร้อนจัด ด้วย

เป็น ช่วงแรก ต้องการมอง ตะวันขึ้น ที่ บุโรพุทโธมากมาย เค้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่

จำาต้อง มองถ้ามาตรงนี้ แม้กระนั้นนี่ก่อนเข้าใจเหล่านี้ เป็นแม่งจองนอน ที่ ยอ

ร์กยาไป แล้ว ยังไง

สำหรับ คนใด ที่ ต้องการฟิ นกับดวงอาทิตย์ขึ้น ที่บุ โรพุทโธ เค้า ก็ มี ขาย แบบ

เดียวกัน ใน ราคา 400,000 รูเปี๋ย เปิด ให้ขึ้นตอน ตี 4 ครึ่ง ก่อนถึงเวลา เปิด

ธรรมดา ก็คือ จำเป็นต้อง ไปนอน ที่ บุ โรพุทโธ เลย แต่ว่าหาก นอน ที่

Manahora Hotel ซึ่งน่าจะเป็น ของบุโรพุทโธตรงนี้ ราคาจะเหลือ ที่

250,000 รูเปีย แล้วก็ขึ้นบุโรพุทโธ เวลาธรรมดาฟรี

บุ โรพุทโธ ตระการตา สมคำร่ำลือ แม้กระนั้น หามุม ถ่ายภาพ ไม่ง่าย ท้องนา จา

เพราะว่า คนเยอะมากมาย ถ่ายที่ไหน ก็มี แม้กระนั้น คน ฮ่าๆ แต่ยังไง ก็ ควร

จะมา อยู่ดี ครับ ภายหลัง เส้ร็จ จาก บุ โร พุ ทโะ ก็ หนัง รถยนต์ กลับ เสมือน ใน

ขณะที่มาอ่านต่อ