ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

บ้านชั้นเดียวทำอย่างไรให้น่าอยู่

บ้านชั้นเดียวทำอย่างไรให้น่าอยู่

บ้านชั้นเดียวทำอย่างไรให้น่าอยู่

บ้านชั้นเดียวทำอย่างไรให้น่าอยู่ บ้าน ชั้นเดียว ข้างหลัง นี้ ดีไซน์ โดยหลัก หลักเกณฑ์ ของ ความคงทนถาวร เป็นหลัก ตลอดตัว บ้าน และก็ ภูมิทัศน์ จำต้อง ใกล้เคียง และก็ มีส่วน รวมทั้งกันและ

กัน อย่าง กลมกลืน เริ่มตั้งแต่ภาพลักษณ์ ด้านนอก อุปกรณ์ และก็ สีส้น เลือก ใช้

ให้กลมกลืน ไม่ตรงข้ามสภาพแวดล้อม รอบด้าน เป็นการ แสดงออกถึง ความ

นับถือ สุภาพเรียบร้อย ธรรมชาติ ที่ ร่าย ล้อม อยู่

จัดแบ่ง แผนผัง บ้าน ให้รับ แสงสว่างรวมทั้ง ลมได้ อย่างสะดวก ทั่วถึง ทุก พื้นที่

ข้างใน เปิด โปร่งด้วย ประตู กระจก บาน สไลด์ ที่ ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงพื้นที่

ข้างนอก แล้วก็ ข้างใน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่เป็นประจำ ไม่ว่า จะ ยามปิด

หรือ เปิด ก็ตาม สีส้นเพียงแต่ ไม่ กี่ สี ช่างเรียบง่าย ดู สบายตา สีขาว ให้ความ

สว่าง สีน้ำตาลให้ความอบอุ่น รวมทั้งสีดำสร้างมิติ ที่ ผิดแผกแตกต่าง

ห้องรับแขก ห้อง กินอาหาร แล้วก็ครัว อยู่ ใน โซน เดียวกัน เพื่อความสบาย

สำหรับในการ ใช้งาน ของ ครอบครัว มี ห้องรับแขก หรือ ห้องรับแขก อีก หนึ่ง ห้อง

ที่มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งกว่า อยู่ตรงมุม ของ บ้าน ฝ่าผนัง นอก ห้อง กรุด้วย

ไม้ซีดาร์เรียงหน้างาม ใน แนวระดับ ไม่เพียงแค่ ส่วนนี้ เพียงแค่นั้น ที่ นำงาน ไม้

ซีดาร์มาตกแต่ง ข้างใน ห้องนอนด้วยเหมือนกัน ฝ่าผนัง หัวเตียงงาม เป็น

ธรรมชาติ ทำให้ห้อง ที่ ล้ำสมัย มี ความอบอุ่น บรรเทา เหมาะสมกับ การพักผ่อน

หย่อนใจ นอน มากกว่าเดิมรับออกแบบบ้าน

อากาศ ที่ เวียน สบาย แนวทาง ของ แสงไฟ ที่ สอดคล้องกับ บ้าน การตำหนิด ตั้ง

ฉนวน กัน ความร้อน วมทั้งการใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ผ่าน แผง โซลา เซลล์

ที่ติดอยู่ บน หลังคา ส่วนประกอบ พวกนี้ ทำให้บ้าน ชั้นเดี่ยว ข้างหลัง นี้ อยู่ สบาย

รวมทั้ง เป็นมิตรกับ ธรรมชาติ