ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ปราสาทซวิงเกอร์ Zwinger Palace

ปราสาทซวิงเกอร์ Zwinger Palace หลังจากเที่ยวเขตเมืองเก่าเสร็จแล้ว คิวต่อไปต้องที่นี่เลยค่ะ ปราสาทซวิงเกอร์ ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้ในอดีตที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ

โดยสร้างในสถาปัตยกรรมแบบบาโร้ก ufaที่มีอาคารหลักอยู่หนึ่งหลังที่ล้อมรอบไปด้วยซุ้มประตูจำนวนสามซุ้ม โดยที่แต่ละซุ้มจะมีทางเดิมลอยฟ้าเชื่อมต่อถึงกัน มีสวนลอยที่มีน้ำพุและต้นไม้ประดับประดาอย่างร่มรื่น นอกจากนั้นยังมีการสร้างห้องโถงไว้ประจำสวนทั้งสองด้านอีกด้วยค่ะ

แต่ช้าก่อน ก่อนเข้าไปที่ปราสาท เราก็เจอตึกสวย มากมายรอบล้อม ก็ขอแช้ะถ่ายรูปกันก่อน