ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ปลูกไทรเกาหลีทำรั้วต้นไม้

ปลูกไทรเกาหลีทำรั้วต้นไม้

ปลูกไทรเกาหลีทำรั้วต้นไม้

ปลูกไทรเกาหลีทำรั้วต้นไม้ เนื่องจากว่า ผมหาคนปลูกแถวนี้ มิได้ ทดลองคุยกับ บางบุคคลดูแล้วก็ ไม่มั่นใจ ว่าไทรประเทศเกาหลี จะรอด มั้ยโชคดี ที่ดิน ฟาร์ม มี บริการปลูกเอาไว่ใน

จ.กรุงเทพฯ ละแวกใกล้เคียง แล้วก็ จังหวัดใกล้เคียง ด้วย รายจ่ายก็จะมี ค่า

ไทรประเทศกาหลี ค่าขนส่ง ค่า ปลูก รวมทั้งค่าดิน ปลูก ต้นไม้ ที่ ฟาร์ม ชี้แนะ

ให้ซื้อจาก ทางฟาร์ม โดย เป็นดินปุ๊ย ราคาถุงละ 10 บาท เพราะเหตุว่าดิน

ตาม บ้าน เป็น ดิน กลบ ที่ การใช้ดิน ปลูก ต้นไม้จะ สมควร แล้วก็เกิดผลดี กับ

ต้นไม้ ทำให้งอกงาม แจ่มจรัส

ตรงนี้ มี ขาย ไทร ประเทศเกาหลี อีกทั้งถุง 8 รวมทั้งถุง 10 ที่แรกๆ ก็ ไม่รู้เรือง

ว่าเป็นยังไง และไม่ เคยทราบ คนใดกัน เอ่ยถึงเลย ทางฟาร์มชี้แจงว่า ถุง 8 ก็

คือถุง 8 นิ้วส่วนถุง 10 ก็คือถุง 10 นิ้วเป็นถุง ที่ดิน ฟาร์มใช้เลี้ยง ไทร

ประเทศเกาหลี มาเป็น ปี๊ หรือ นับเป็นเวลาหลายปี๊ เคยได้เห็น มั้ย นะครับ ที่ เป็น

ถุงก๊อบแก้บสี ดำ ทางฟารมชี้แนะ ให้ใช้ถุง 10 ด้วยเหตุว่าพุ่มไม้แน่น กว่า ใบ

มาก กว่า ลำต้นใหญ่มากยิ่งกว่า และก็แข็งแรง กว่า สรุป ก็คือผม ใช้ถุง 10

ครับผมสถาปนิก

กำแพง ข้างนอก แรกๆ ก็งาม ดี ครับผม แม้ระนั้น เมื่อเวลา ผ่านไปดัน มีคราบ

เปื้อนเลอะเทอะซึ่งมีความสกปรก เลอะ อีกทั้ง สี ดำ รวมทั้ง สีขาว แถม ยังมอง

กระด้าง ไม่สดชื่น เลย แม้กระนั้น เพียงพอ ไปดู บ้าน ของ บุคคลอื่น ที่ มีการ ปลูก

ต้นไม้ขอบริ้ว บ้าน เขียวชะอุ่ม ใบ แน่น มากมาย ตอนต้น รู้สึกว่า ฯลฯ โมก เสมือน ที่

บ้าน แม้กระนั้นปรากฏ ว่า ไม่ใช่ ฯลฯ ไทร ประเทศเกาหลี เวลานี้ประเทศเกาหลี

มาแรง แฮะ ทั้งยังศิลปิน ประเทศเกาหลี เพลง ประเทศเกาหลี นี่ ยัง ไทร ประเทศ

เกาหลี อีก !