ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้ม มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และก็อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีภาวะป่าที่สมบูรณ์บริบูรณ์

สัตว์ป่านานา ประเภท มีลักษณะเด่น ที่ งามตาม ธรรมชาติ จำนวนมาก ดังเช่น หน้าผา

ชัน น้ำตกสร้อยสรวงสวรรค์ เสาเฉียง ถ้ำขว้างฏิหารย์ ภูเขาที่นาทาม ใน

อดีตกาล ประชาชน เขตแดน ที่ดินสำหรับทำมาหากิน ใน รอบๆใกล้เคียง พื้นที่

ปา ภูเขา น้อย คน นัก ที่จะเดินทาง เข้าไป ใน ป่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะว่ามี

ความเห็นกันว่าเขาหิน แต้ม เป็น เขต ต้องห้าม ภูเขากลุ่มนี้ มี ความศักดิ์สิทธิ์

เช้าใจกันว่า เป็น ภูเขา ที่ ความตาย คนไหนกันแน่ ล่วงล้ำเข้าไป มัก ไม่ประสบ

ความสำเร็จ บางที่อาจ ปวยไข้ หรือ ทำให้เป็นอันตราย ถึง ชีวิต ได้ หน้าผา แต้ม

มีชื่อ เสยงเลืองลือเมื่อเมื่อ คณะอาจารย์ และก็ นิสิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการศึกษาและทำการค้นพบ ภาพลายเส้น สี โบราณ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ ราว 3,000-4,000 ปี ได้มา กระทำการตรวจ แล้วก็

ศึกษาและทำการค้นพบ รูปภาพ สี โบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ เขาหิน แต้ม

ก็เลยได้เสนอต่อ กองสวน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้ตั้งขึ้น ป่า ภูเขาใน รอบๆ

หน้าผา แต้ม เป็น อุทยานแห่งชาติ โดย ได้รับ การประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็น อุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 74 ของ เมืองไทย

บริเวณ เขาหินแต้ม

เป็น จุด ท่องเที่ยว หลัก ของ อุทยานฯ ซึ่ง ได้รับ ยอดนิยม สถานที่เที่ยว ใน เขต เขา

หิน แต้ม รวม เอา พื้นที่ รอบๆ ที่ กระทำการอุทยานฯ ศูนย์ บ ริกา ท่องเที่ยว

ที่พัก แล้วก็ลาน กางเต้นท์ รวมทั้งพื้นที่ ใกเคียง โดยสามารถ ท่องเที่ยว ได้ ทั้ง

1.รูปภาพ สี

หน้าผา แต้ม เป็น ผา สูง ที่ งดงามตาม ธรรมชาติ รอบๆ ข้างล่าง ของ ผามี ภาพลาย

เส้น สี ก่อน ประวัติศาสตร์ ปรากฏ เรียงราย อยู่ เป็นระยะ แก่ ไม่ ต่ำลงยิ่งกว่า สาม

พัน ถึงสี่ พัน ปี ทางอุทยานฯ ได้ทำฟุตบาท จาก ผาข้างบนลงไป ดู ภาพลาย

เส้น สีกลุ่มนี้ เป็น รูปภาพ สี ที่ ยาว ที่สุด ในประเทศ ไทย แบ่ง เป็น 4 จำพวก เป็น

สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องหมาย แล้วก็คน ด้าน กรุ๊ปรูปภาพ สี เขาหิน แต้ม

แบ่งเป็น 4 กรุ๊ป

1. กรุ๊ป รูปภาพ สี เขาหิน ขา ม มีทางเดินลง มาจาก ลาน หน้าผา แต้ม โดยประมาณ

30 เมตร ต่อจากนั้นเป็น ทาง ราบ ขอบ ผาเดินไป อีก 400 เมตร ก็เลยใกล้จะ

ถึง ภาพ ออกจะเลือน ไปๆมาๆ ก แล้ว เหลือเพียงแค่ ร่องรอย เหมือน ภาพ ก้าง

รวมทั้งลายเส้น ทึบ หยัก ไปๆมาๆ เหมือน คลื่น น้ำ

2. กรุ๊ปรูปภาพ สี เขาหิน แต้ม จาก เขาหิน ขา ม เดิน ไป อีก 300 เมตร ก็ ใกล้จะ

ถึง เป็นกรุ๊ปภาพลายเส้น สี ที่ ขนาดใหญ่ ที่สุด มี มากไม่น้อยเลยทีเดียว กว่า

300 ภาพ เรียงรายเป็นแถว ยาว ถึง 180 เมตร มีภาพ กรุ๊ป สัตว์ ช้าง ปลา โค

เต่า ภาพ