ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

พระราชวังอี๋เหอหยวน

พระราชวังอี๋เหอหยวน

พระราชวังอี๋เหอหยวน เว็บสื่อออนไลน์ เมืองจีน ได้เผยแพร่ ภาพบรรยากาศยามเย็น ช่วงปลาย ฤดูใบไม้ร่วงรอบๆ ทะเลสาบคุนหมิง (昆明湖) อัน กว้าง ซึ่งอยู่ ใน ราชสำนัก หน้าร้อน

หรือ อี่เห อหยวน (顺和园) ในกรงปักกิ่ง เมืองหลวงของ จีน ที่สงบเงียบ

อากาศ เย็น ฟ้ามอง แจ่มใส่ผ่องใส อาบ ไล้ ด้วย แดด อัสดงส่อง สีเหลือง ส้ม อม

ทองคำ ตกกระ ทบ พื้นน้ำ ใน ทะเลสาบ แปลงเป็น ภาพ อัน สวยงาม งาม สุด สะดุด

ตา

เหล่า ดอกบัวเฉา โรยรา แม้กระนั้น ยัง มอง งาม เชื้อเชิญ ให้นึกถึง หลิน ไต้อวี้

(林第宝) หญิงสาว ตัวเอก น “ความฝัน ใน หอพักแดง”(红楼梦) ซึ่งคุณถูก

คดโกง จนกระทั่งตรอมใจ ด้วย พิษ รัก จนถึง สิ้นลมลาลับ โลกนี้ ไป

ดังนี้ “ความฝัน ในหอพัก แดง” แต่ง โดย เฉา เสวี่ยฉิน (曹雪芹)ยอดเยี่ยม ใน

สี่ ยอดวรรณกรรม ที่ โด่งดัง ของ จีน ร่วมกับ สามก๊ก (三国演义),ไซอิ้(西游

记) แล้วก็ 108 ผู้กล้า ที่เขา เหลียง ซาน (水洗传)ความฝัน ใน หอพัก แดง เกิด

เรื่องราวความรัก ของ วัยรุ่น ที่ สะท้อน โชคชะตา หญิง ภายใต้ กรอบ วัฒนธรรม ที่

เพศชาย ยิ่งใหญ่ รวมทั้งวิถีชีวิต คนชั้นสูง ใน สังคม ศักดินา สมัย วงศ์สกุล ชิง ซึ่ง

บ่งบอกถึง ถึงความร่งเรือง สูงสุด ไป จนกระทั่ง จุด ล่มจม ที่สุด ของ เครือญาติ

ส่วน “พระราชวัง ฤดูร้อน ” เริ่ม ก่อสร้าง ใน ยุควงศ์สกุล ชิง ( คริสต์ศักราช 1115-

1234) ยอดเยี่ยม ใน ราชสำนัก สำคัญ ของ จีน โบราณ ที่ ยังคง เหลือ ไว้ เป็นหลัก

ฐาน แสดงถึงความใหญ่โต หรูหรา ตั้งแต่ ยค สมัยก่อน ข้างใน วัง ที่ นี้ มี สั่งก่อสร้าง

ที่ สำคัญ ไม่น้อยเลยทีเดียว

รวมถึง ทะเลสาบคุนหมิง ที่ มี พื้นที่ คิดเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ ทั้งผอง โดย

ทะเลสาบ ที่นี้มีสาเหตุจาก การใช้แรงงาน คน ขุต ดินขึ้น กลบ เป็น เนิน สำหรับ สร้าง

พระตำหนักอ่านต่อ