ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร

พิพิธภัณฑ์ดอนตาเพชร ว่ากันว่าเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีและมีการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518

โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2518 ได้พบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ใบหอก แหลน หัวธนู ขวาน และภาชนะสำริด รวมกันเป็นจำนวนกว่า 100 ชิ้น โบราณวัตถุดังกล่าวถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่อำเภอพนมทวน โรงเรียนวัดสาลวนาราม และวัดสาลวนาราม ต่อมากรมศิลปากรขอรับโบราณวัตถุทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ดอนตาเพชรเป็นแหล่งโบราณคดียุคโลหะที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ที่นี่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีหลายครั้ง ได้พบเครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็กและสำริดจำนวนมากที่แสดงถึงเทคโนโลยีการ โลหกรรมขั้นสูงของคนที่นี่ นอกจากนี้แล้วโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ ที่ได้พบในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ เช่น จี้รูปสิงห์โตทำจากหินคาร์เนเลียน ตุ้มหูแบบลิง ลิง โอ และลูกปัดหินอาเกตและคาร์เนเลียนจำนวนมากยังบ่งชี้ว่า ดอนตาเพชรเคยเป็นชุมชนศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่างดินแดนตะวันออกและ ตะวันตก

จึงได้พบโบราณวัตถุจากดินแดนห่างไกลทั้งจากอินเดียและดินแดนทางตอนใต้ของจีน อยู่ที่แหล่งโบราณคดแห่งนี้ หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการขุดค้นครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2543 ufaโดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี ซึ่งการทำงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใน การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร ภายในโรงเรียนวัดสาลวนาราม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ