ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ภูหินเซา จุดชมวิวทะเลหมอก

ภูหินเซา จุดชมวิวทะเลหมอก

ภูหินเซา จุดชมวิวทะเลหมอก สภาพภูมิอากาศจังหวัดเลย ยังคงหนาวเย็นทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามยอด ภูเขาสถานที่ท่องเที่ยว อุณหภูมิ 8-11 องศา ที่ราบ 12-14 องศา ทำให้มี

หมอก ใน เช้าตรู่บางพื้นที่ อากาศหนาวเย็น

แล้วก็ ที่ ภูเขา ห็น เซา สถานที่สำหรับท่องเที่ยว สมาชิกใหม่ ของ บ้านกก แหน

ใหม่ ตำบลปากหมัน อำเภอด่าน ซ้ย จังหวัดเลย ที่เปิดมานาน 2 ปี ห่างจาก

อำเภอ ด่าน ซ้าย จังหวัด เลย กว่า 20 กิโลเมตร ทางสบาย นักเดินทาง นั่ง

รถยนต์ อี แต๊ก ขึ้น ภูเขา ดู ดวงอาทิตย์ขึ้น

มอง ทะเลหมอก ที่ ขาวมาก เต็มฟ้าสุดหู สุดตากันอณาเขตไทย-ลาว โดยมี

แม่น้ำเหืองกั้น อณาเขต สามารถ เห็น 180 องศา นักเดินทางถ่ายภาพเซลฟื้

เก็บ ภาพ ไว้เป็น ของที่ระลึก อุณหภูมิ 12 องศาอ่านเพิ่มเติม