ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ระบบการนำเสนอหรือระบบการประชุมแบบเสมือนจริง”Telepresence”

Telepresence คือ ระบบการนำเสนอหรือระบบการประชุมแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคการสร้างภาพวัตถุต่างๆจากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งด้านภาพ เสียงและการสัมผัสมีลักษณะเป็นแบบ Realtime

Telepresence

คุณสมบัติของTelepresence

-ให้ความเสมือนจริงสูง (จะรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่ภายในห้องเดียวกับเรา)
-ระบบ Realtime ทั้งภาพและเสียง
-ประยุกต์ใช้ได้ในหลายวงการ เช่น การศึกษา การแพทย์ การทหาร การสื่อสาร ฯลฯ
-Telepresence เป็นหนึ่งใน 5 ประเภทของโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) โดยมีความหมายว่า Telepresence คือระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบังคับอุปกรณ์เหล่านั้นในระยะไกลได้ อุปกรณ์ที่ว่านี้อาจเป็นหุ่นยนต์ หรือรถยนต์ระยะไกล เช่น หุ่นยนต์ หรือรถยนต์บังคับระยะไกล ตัวอย่างการใช้งาน เช่น นักดับเพลิงบังคับรถดับเพลิงระยะไกลในสถานการณ์ที่อันตราย แพทย์ทำการผ่าดัดโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่สายเคเบิล เพื่อจะได้ไม่ต้องเปิดแผลให้มีขนาดกว้าง

ส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของTelepresence

-กล้องความละเอียดสูง 720p และ 1080p และเทคโนโลยีการเข้ารหัส/ถอดรหัส
-ตัวถอดรหัสวีดีโอ H.264 เพื่อให้ได้คุณภาพสูงที่สุดและอัตราบิตเรทที่ต่ำที่สุด
-โปรโตคอลที่ใช้งาน เพื่อเพิ่มความคงชัด
-การเข้ารหัสข้อมูลสัญญาณเสียงขั้นสูงแบบแถบกว้าง (Wideband advanced audio coding with low delay – AAC LD)
-ระบบเสียงพิเศษหลายช่องทางพร้อมการตัดเสียงสะท้อนและอุปกรณ์กรองสัญญาณรบกวน
-การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการรับฟังภาพ เสียง และประสบการณ์การใช้งานที่ดีสุด
-การเข้ารหัสมีเดียและการส่งสัญญาณสมบูรณ์แบบที่ไม่มีเวลาหน่วง
-การบันทึกวีดีโอความละเอียดสูงสำหรับข้อความคุณภาพสูง
-การประสานการทำงานระหว่างระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ H.323 และอุปกรณ์ปลายทางอื่นๆ ทั้งแบบความละเอียดปกติและความละเอียดสูง

การนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

-สำรวจสถานที่และสิ่งของที่มีอยู่ที่ผู้เรียนยังไม่อาจเข้าถึงได้
-สำรวจของจริงซึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนสัดส่วนขนาดและระยะเวลาแล้วจะไม่สามารถสำรวจได้อย่างมีประสิทธิผล
-สร้างสถานที่และวัตถุด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
-มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่อยู่ในที่ห่างไกลออกไปโดยผ่านทางสมาคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
-มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริงในโลกความจริงเสมือน
-มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความเป็นจริงเสมือน

การประยุกต์ใช้ระบบเทเลพรีเซ็นส์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา มีบริษัทให้บริการเช่าห้องระบบเทเลพรีเซ็นส์เพื่อการประชุมทางไกล ซึ่งบริษัทรายใหญ่ที่ให้บริการระบบนี้ในตลาด ได้แก่ Cisco, Polycom, Lifesize โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของพนักงานและผู้บริหารที่สูง ดังนั้น บริการนี้จึงเน้นตอบสนองด้านการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของพนักงานในองค์กร ช่วยให้ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลาในการบินข้ามประเทศไปมาในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วหากมีเรื่องด่วนที่ต้องอาศัยการตัดสินใจระหว่างผู้บริหารระดับสูงหลายคนซึ่งประจำอยู่ในหลายภูมิภาค ทั้งนี้อุตสาหกรรมการให้บริการระบบเทเลพรีเซ็นส์มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี ค.ศ.2008 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 350 ล้านดอลลาร์
ปัจจุบัน ถึงระบบเทเลพรีเซ็นส์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ซึ่งบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทก็มีห้องเทเลพรีเซ็นส์เป็นของตัวเองแล้ว เช่น Bank of America Corp., PepsiCo Inc. , Procter & Gamble Co.

ข้อมูลจาก : www.interguardias.com

ติดตามข้อมูลสาระน่ารู้อีกมากมาย : https://cardinalsbaseballgears.com/