ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วัดปรางค์หลวง นนทบุรี

วัดปรางค์หลวง นนทบุรี

วัดปรางค์หลวง นนทบุรี ชมพระปรางค์เอน โบราณสถานเก่าแก่ ที่ วัดปรางค์หลวง วัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี ที่ทรงคุณค่า และสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลยทีเดียวค่ะ เป็นอีกโบราณสถานใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าสนใจมาก การเที่ยวชมวัดแห่งนี้ที่มีอายุมากถึง 650 ปี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.1890 บางหลักฐาน บ้างก็ว่าสร้างในปี พ.ศ.1908 นับเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเขตจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวน้ำตกห้วยหลวง อุบลราชธานี

วัดปรางค์หลวง

ที่เที่ยวที่น่าสนใจภายในวัด วัดปรางค์หลวง นนทบุรี

  • ชมพระปรางค์เก่าแก่ สภาพเอนตามกาลเวลา
  • ไหว้หลวงพ่ออู่ทอง ศิลปะอู่ทอง พระประธานในพระอุโบสถ
  • ชมใบเสมา หินชนวน
  • ชมกุฎีทรงไทย และกุฎิโบราณ ไหว้พระ
  • ไหว้ศาลจก จันทร์ ขอพร ว่ากันว่าขอหวยกันถูกกันไปหลายคน

พระปรางค์เอน เก่าแก่ ยอด 7 ชั้น ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นแบบย่อมุมไม้ยี่สิบ สูง 20 เมตร มีซุ้มจร 4 ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลอยตัว ที่หน้าพระปรางค์ ประดิษฐานพญานาค

หลวงพ่ออู่ทองศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง หน้าตัก 9 คืบ หลวงพ่ออู่ทอง กำลังอยู่ในช่วงการบูรณะกลับมาอยุ่ในสภาพลงรักปิดทอง หลังจากถูกทุบทำลายไปตอนปี พ.ศ.2536
ใบเสมา หินชนวน หรือ หิบกาบ ไม่มีลวดลาย เดิมมีตั้งรายรอบพระอุโบสถ แต่ถูกทุบทำลายปัจจุบันเหลือเพียง 1 ใบตั้งที่ทางเข้าพระอุโบสถ

พระปรางค์เอน

ประวัติวัดปรางค์หลวง

จากการอ่านประวัติวัดที่ทางเข้านั้น ระบุไว้ว่า วัดปรางค์หลวง เดิมชื่อ วัดหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เล่าขานกันต่อๆ มาว่า ที่ได้ชื่อว่าวัดหลวง เพราะเป็นที่อยู่อาศัยจากการอพยพคนเพื่อหนีโรคระบาดในสมัยพระเจ้าอู่ทอง

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นี้เอง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 10)คาสิโน ได้ประทานชื่อวัดนี้เป็น “วัดปรางค์หลวง” เพื่อให้ความสำคัญกับพระปรางค์เก่าแก่ที่ในวัด และถูกเรียกขานมาจนถึงทุกวันนี้

ใครที่มาเที่ยวนนทบุรี แวะมาไหว้พระ เที่ยวชมโบราณสถานสวยๆ ที่นี่ดูได้ เพราะที่นี่เปเ็นวัดที่ร่มรื่น บรรยากาศดี มีความสงบร่มเย็นอีกแห่งในนนทบุรี