กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี เดิมราษฎรรู้จักกันในชื่อ วัดคลองมะดัน ตั้งอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง

เป็นวัดโบราณ คาดการณ์ ว่าสร้างขึ้น มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2400 โดย สมัย

เก่ามีคลอง ผ่าน รอบๆ หน้า วัด รวมทั้ง มีต้นมะ ดัน ขึ้นกับ ตรง ชายลำคลองเยอะๆ

วัดนี้ ได้รับ ความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าส่วนหนึ่งส่วนใด เป็น เพราะเหตุว่า

กิตติศัพท์ ของ สมัยก่อน เจ้าอาวาส อย่าง หลวงพ่อ โหน่ง อิน ทสุวณโณ ซึ่ง นับ

ว่าเป็น ศูนย์รวม จิตใจ ของ ประชาชน ตั้งแต่ สมัยก่อน จนกระทั่งตอนนี้ แม้ว่า ท่าน

จะตายไปสุดแท้แต่เหล่า บรรดา ชาวพุทธ ยัง เลื่อมใส เลื่อมใส ใน ความดี ของ

ท่าน เพราะเหตุว่า เป็น พระ ที่ เข้มงวด ใน พระธรรมวินัย มากมาย สอน สามเณร

รวมทั้ง ประชาชน ให้ อยู่ ใน ศีล ใน ธรรม ไม่ เอารัดเอาเปรียบ และก็แทงบอลออนไลน์ ยัง สร้าง

สาธารณูปโภค เพื่อ การ พระสงฆ์ มากยิ่งขึ้น มาย มณฑป หลวงพ่อโหน่ง เป็น ตึก

จัตุรมุข ข้างหลัง ใหญ่ สอง ข้าง ซ้าย – ขวา มีตึกข้างหลัง เล็กซึ่ง หลังคา เชื่อม

ถึงกัน บนหลังคามีเจดีย์ทรงลังกา ขนาดเล็ก ด้านใน มณฑป ตั้ง พระประธาน ซึ่ง

เป็น พุทธรูป ปาง นาค ปรก รวมทั้ง รูปหล่อ หลวงพ่อ โหน่ง อีก หนึ่ง สิ่ง ที่ น่าดึงดูด

ใน วัด อัมพวา หมายถึง จิตรกรรม รูปภาพ โบราณ รอบๆ เสา วิหาร หอพักตรี ซึ่ง ถึง

แม้รูปภาพ จะ จืดชื่ต ไป บ้าง ตาม ระยะเวลา แต่ ยังคง ความสวย มอง มีเรื่องมีราว

ราว น่ามา แวะมาถ่ายรูป เป็น ของที่ระลึก เป็นอย่างยิ่ง

การเดินทาง มาวัด อัมพวา

แม้เดินทางมาจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วย ทาง กรุงเทวดา -สุพรรณ ที่ดิน

หลวง เลขลำดับ 340 ตะวันตก ( บาง บัว ทองคำ – สุพรรณ ) เมื่อถึง ทางแยกไป

อำเภอ สอง ลูกพี่ลูกน้อง ให้เลี้ยวซ้าย โดย กลางทาง จะ ผ่าน วัด ไผ่โรงวัว เข้าตัว

บางลี่ อำเภอสองญาติ วัด นี้ จะ อยู่ ทางซ้ายมือ