ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ เป็นวัด ที่ โด่งดัง ในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะ ของเจดีย์ อันเป็นเอกลักษณ์
หมายถึง มี ถึง เจ็ด ยอด ใน 1 เจดีย์ มีลักษณะ ใกล้เคียง กับ มหาเจดีย์พุทธคยา
ประเทศอินเดีย เป็น วัด รายปื คนกำเนิดงูเล็ก ยิ่งกว่านั้น ยังมี โบราณสถานที่
สำคัญ ดังเช่น เจดีย์พระผู้เป็นเจ้า ติเตียน โลกราช มณฑป แล้วก็เจดีย์โบราณ
อื่นๆ ให้ดูอีกด้วย ก็เลย เป็น วัด ที่มีความจำเป็น ในการคันคว้า แหล่ง ศึกษา ทาง
ประวัติศาสตร์
วัดเจ็ด ยอด คาดคะเนว่าสร้าง ในระหว่าง พุทธศักราชที่ 812 ด้วย ความ
สามารถช่าง แขก รวมทั้ง ได้บ การตกแต่ง เพิ่มเติมอีก ในรัชสมัย ของ พระผู้เป็น
เจ้าตำหนิ โลกราชสร้างด้วยหินแลง ก่อสร้างเป็น พระ สถูปมีปริมาณ เจ็ด ยอด
ร่วมกัน ประดับโดยการใช้ลวดลาย ปูนปั้น เทวดา รอบๆ มีความเก่าแก่ แล้วก็ สวย
ซึ่ง ตาม ความเชื่อถือ ของ ชาว ล้านนา พระบรมธาตุ รายปี กำเนิดปิ้งเล็ก เป็น วัชร
อาสน์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ อินเดีย แต่ว่าเพราะเหตุว่าอยู่ไกลก็เลย มีการผ่อน
ผันให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน

Chedi Chet Yot Temple Or Wat Photharam Vihear It is a famous temple in Chiang Mai. It has the characteristics of a unique chedi, that is, there are seven peaks in one chedi. Maha Chedi Bodhgaya, India, is an annual temple for people born in the year In addition, there are important archaeological sites, including Chedi Phra Chao Ti Lok Rat Mondop and other ancient stupas to see as well, so it is an important temple in the study of historical learning sites.

Wat Jed Yot is assumed to be built during the 8th and 12th ufacentury by Indian craftsmen. And has been decorated in the reign of King Ti Lokraj, built with laterite, built a stupa with seven peaks together. Decorated with stucco patterns, the surrounding gods are old and beautiful Which according to the beliefs of the Lanna people The relics of the year born in the year of the snake are the Bodhibalthon Viharn Maha Bodhi Chedi India But because it is far away, it has been granted permission to be a similar pagoda.