ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส

วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส ตั้งหลวงพ่อ พระใส พุทธรูปสำคัญ คู่เมือง จังหวัดหนองคาย เป็น พุทธรูป นั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก

การประดิษฐาน

แต่เดิมนั้น หลวงพ่อพระใส ได้ ตั้ง ในเมืองเวียงจันทน พุทธศักราช ๒๓๒๑ ยุค

กรงธน ได้เชิญ ไป ไว้ ที่ เมืองเวียง คำ แล้วก็ถูกเชื้อเชิญมาตั้งไว้ ที่ วัด โพน ชัย

เมืองเวียงจันทน์ อีก ถัดมา ในรัชกาล ที่ ๆ เจ้า อนุพงศ์ เมืองเวียงจันทน์ เป็น

ขบถ สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหา อำนาจ พลเสพย์ เป็นผู้นำกองทัพ ยกทัพ มา

ปราบ ก็เลยได้เชิญ พระสุก พระ เสริม แล้วก็พระใส ลงมาด้วย โดยเชิญมา

จากเทือกเขา ควาย ขึ้น ตั้ง บน แพไม่ไผ่ ซึ่ง ผูก ชิดกัน อย่างมุ่งมั่น ล่อง มาตา มลำ

น้ำ งึม เมื่อล่องมาถึงตรงบ้าน เงิน แท่น ในเวลานั้น กำเนิด แปลกประหลาด แท่น

ของ พระสุก ได้ กำเนิด แหก แพ จม ลง ไป ใน น้ำ โดยสาเหตุมาจากที่ มี ลมพายุ

พัดแรง จัด รวมทั้งรอบนั้นได้นามว่า “เวินแท่น”

การหลอกลวงแพ ก็ ยัง ล่อง มาตา มลำ ดับ จนกระทั่ง น้ำ โขง ( ปากน้ำงึม) เฉ

กับ บ้าน หนอง กุ้ง อำเภอ โพน วิสัย จังหวัด จังหวัดหนองคาย ได้ กำเนิด ลมพายุ

ใหญ่ เสียงฟ้าคำราม คีกคะนอง ร้อง ลั่น ท้ายที่สุดพระ สุกได้แหก แพ จมลง ไป

ใน น้ำ ซึ่งอาการวิปริต ต่างๆ ก็ได้ หายไป เป็น แปลกประหลาด ยิ่ง รอบๆ นั้น ก็เลย

มีชื่อเสียง ว่า “เวินสุก” รวมทั้งพระสุก ก็ จม อยู่ ใน น้ำ นั่น มา จนกระทั่ง ในขณะนี้

ก็ยังเหลือ แม้กระนั้น พระ เสริม พระ ใส ที่ ได้ นำขึ้นมา ถึงเมือง จังหวัดหนองคาย

พระ เสริม นั้น ได้ถูก เชิญ ตั้งไว้ ใน วัด โพธิ์ชัย ส่วน พระใส ได้เชิญติดตั้ง ไว้ ใน

วัด หอก่อง ( เดี๋ยวนี้ เป็น วัด ประดิษฐ์ คุณของพระธรรม)แทงบอลออนไลน์

ถัดมา ใน ยุครัชกาล ที่ ๔ สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่ หัว ก็เลย โปรดเกล้าฯ ให้

ขน วรบุรีรวมทั้ง เจ้า เหม็น (บริวาร ) เชิญ พระเสริม จากวัด โพธิ์ชัย จังหวัด

หนองคาย ไป กรุงเทพมหานคร และก็เชิญ พระ ใส จาก วัด หอก่อง ขึ้น ติดตั้ง บน

เกวียน จะ เชิญ ลง ไป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้วย แต่ว่า เพียงพอ มาถึง วัด โพธิ์

ชัย หลวงพ่อ พระ ใส ได้ แสดง ปฏิหาริย์ กระทั่ง เกวียน หัก ก็เลย เชิญลง ไป มิได้

ได้แม้กระนั้น พระเสริม ลง จังหวัดกรุงเทพ ตั้ง ใน วัด ปทุมวนาราม ส่วน หลวงพ่อ

พระ ใส ได้ เชิญ ตั้ง ใน วัด โพธิ์ชัย อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย จนกระทั่ง เดี๋ยว

นี้ ความพิศวง ของหลวง บิดา พระ ใส จนได้ สมญาว่า “หลวงพ่อเกวียนหัก”