ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วางแบบบ้านให้ไม่ร้อน

วางแบบบ้านให้ไม่ร้อน

วางแบบบ้านให้ไม่ร้อนวางแบบบ้านให้ไม่ร้อน การออกแบบบ้านที่ดี เว้นเสียแต่ ภาพลักษณ์อันงดงาม ที่คนเขียนแบบ ได้ดีไซน์ให้บ้าน ในฝันของพวกเรา มีเอกลักษณ์

งาม โก้ก๋ ไม่มีใครเหมือน แล้ว สั่งจำเป็น ที่สุด สำหรับการ ดีไซน์ บ้าน หมายถึง ดีไซน์ เช่นไร ให้ ฟังก์ชั้น นชอบ เจ้าของบ้าน

เพื่อ การอาศัย ที่ สุขกาย แล้วก็สุขใจ ไป พร้อมเพียงกัน

ด้วย สภาพภูมิอากาศ ที่ ร้อน อบอ้าว เยอะขึ้น ทำให้เทรนด์ การออก แบบ บ้าน ยุคใหม่ ให้ความใส่ใจ กับ “สภาพการณ์ อยู่

สบาย” บ้าน ที่ ดีเมื่อเดิน เข้า บ้าน ไป แล้ว อุณหภูมิด้นในภาย ควรจะเย็น กว่า อุณหภูมิข้างนอก โดยประมาณ 10 องศา ขึ้น

ไป ซึ่งนอกเหนือจากการที่จะช่วยทำให้ผู้อาศัย สัมผัส ได้ถึงความสบาย เนื้อ สบายตัว แล้ว ยัง ช่วย ประหยัดพลังงานกระแส

ไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยครับผม

บ้านเย็นด้วยการวางแผนผังบ้าน ให้เหมาะสมกับแดด

การวางแผนผัง ห้องต่างๆ ด้านในภาย ให้ ใส่ รับ กับ ธรมชาติ นับ เป็น จุดเริ่มแรก ที่ จะต้อง คิดแผน ใน งาน วางแบบ เนื่องจาก

การใช้แรงงาน แต่ละ ห้อง มีความต่างกัน บางห้อง ปรารถา แดด เพื่อ ลด ความอับ เปียกชื้น ในเวลาเดียวกัน บาง ห้อง อยาก

ความรมเย็น ตลอดวัน ปกติ แล้ว ในฤดู ร้อน รวมทั้ง หน้าฝน ซึ่ง มี ช่วงเวลา ช้านาน ถึง 9 เดือน แดด เริ่ม ขึ้น ทาง ทิศตะวันออก

แล้ว อ้อมไป ทางใต้ และก็ ตกใน ทิศตะวันตก ด้าน ที่ โดนแสง แดด ร้อน ก็เลย เป็น ทิศใต้ และก็ ทิศตะวันตก ส่วน ทิศเหนือ เฉลี่ย

ตลอดปี จะเป็นด้านที่ โดนแสงอาทิตย์น้อยที่สุดครับ

  • ห้องที่ใช้สำหรับพัก ตัวอย่างเช่น ห้องรับแขก, ห้องนอน ควรจะ จัดวาง ในทาง ทิศตะวันออก หรือ ทิศเหนื่อ ส่วนห้องที่มี

ความอับ เปียกชื้น สูง ตัวอย่างเช่น ส้วม , ครัว , ห้องเก็บของ ควรจะ จัดวางไว้ภายใน ทางทิศตะวันตก หรือ ทิศใต้ เพื่อห้องดัง

ที่กล่าวผ่านมาแล้ว โดนแสงแดด ช่วยคุ้มครองปกป้อง ความอับ เปียกชื้น รวมทั้งในเวลาเดียวกัน ช่วยบังแสงตะวัน ให้กับห้อง

อื่นๆ แม้กระนั้น ด้านที่มี แสงอาทิตย์แรงเป็น ด้านที่มีจุดเด่น เรื่องลม ด้วยเหมือนกัน อย่างทิศใต้จะได้ส้มผัสลมฤดู ถ้าหาก

วางแบบ บ้านด้านนี้ให้ บังแดด แต่ รับลมนับ เป็นการดีไซน์ ที่ดึงธรรมชาติมาช่วยลดร้อนให้บ้านนะครับ

วางแบบบ้าน ช่องระบายอากาศ

มีช่องสำหรับระบายอากาศ ช่วยทำให้ บ้านเย็น

การบดบังแสงตะวัน ด้วยการจัดแผนผังห้อง ให้หมาะสมกับ ด้านเพียงอย่างเดียว ยังน้อยเกินไป ต่อแนวทางบ้านเย็น ด้วย

เหตุว่าส่วน ที่โดนแสงแดดสูงที่สุด ไม่ใช่ ฝาผนังบ้านแม้กระนั้น เป็น หลังคาบ้านการออกแบบบ้าน ให้มีช่องสำหรับเพื่อ

ระบายอากาศ ก็เลยเป็นสาระสำคัญ ที่จะสามารถช่วย ให้อากาศ ข้างในบ้าน หมุนวนอยู่ตลอด บ้านที่ดีจำเป็นต้องมี ช่อง

สำหรับเพื่อระบายอากาศ อีกทั้ง ช่องลมเข้าแล้วก็ช่องลมออก ซึ่งถ้าหาก ใคร่ครวญจาก หลักธรรมชาติ แล้ว ลมธรรมชาติ จะ

มา ทางใต้รวมทั้ง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยประมาณ 9 เดือน ส่วน ทิศเหนือรวมทั้ง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ราวๆ 3 เดือน ดัง

นั้น ในด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องมีช่องหน้าต่างหรือช่องลมระบายอากาศ เพื่อลมสามารถพัดผ่าน เข้ามาในบ้าน

ได้

  • สำหรับทิศใต้ แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ แม้ว่าจะ ได้รับ ลม ดี เกือบจะ ตลอดปี แม้กระนั้น ด้าน นี้ นับ เป็น ด้าน ที่ มี แสงอาทิตย์ ร้อน

มาก อย่างเดียวกัน ด้าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะต้อง วางแบบ ลักษณะ ปิด แต่ว่าโปร่ง บังความร้อน จากแดดได้ แม้กระนั้น ใน

เวลาเดียวกัน จำต้อง ได้รับลม ที่ดีด้วย ผู้ออกแบบ ก็เลยนิยม ใช้บล็อค ช่องลม , ระแนง หรือ อุปกรณ์ ใดๆก็ตาม ที่มีความโปร่ง

สบาย มาช่วยวางแบบ ในด้านนี้ ส่วนทิศเหนือ โดนแสงน้อย นำมาซึ่งการทำให้ห้องมืด การออกแบบ ก็เลย เน้นย้ำ ใช้ สิ่งของ

กระจก เพื่อแสงสว่างธรรมชาติอย่างพอเพียง

หลังคาทรงสูงช่วยทำให้ บ้านเย็น

ก่อนหน้านี้ได้ เกริ่นไว้ว่าหลังคา เป็นส่วนที่ได้รับความร้อน จากแสงตะวันมากที่สุด คือ หลังคาบ้าน ที่ดีจำเป็นจะต้อง

มีทรง ที่สู่รับกับธรรมชาติ โดยหลัก การแล้ว มวลอากาศร้อน จะลอยตัวขึ้น สู่ที่สุงเสมอ โดยเหตุนี้ หลังคาบ้าน จะต้องมี

ทรงสูงโปร่ง มี โถงหลังคาเพื่อ เปิด พื้นที่ ให้มวลอากาศลอยตัว ขึ้นไป ได้ พร้อมทั้ง วางแบบ ให้โถง หลังคา มี ช่องสำหรับ

ระบายอากาศ มวลอากาศร้อน ที่สะสมในบ้านจะเบาๆ ระบายออก รวมทั้งเวียน อากาศใหม่ เข้ามาอยู่เป็นประจำ

นอกเหนือจาก โถงหลังคา และ องศาความชัน ของหลังคา ก็มีส่วน สำหรับการรับความร้อน สำหรับบ้านหลังคาแบน หลังคา

จะสัมผัส กับ แสงแดดได้โดยตรง อีกทั้งผืนส่วนหลังคาที่มี องศาความชั้นสูง เป็นต้นว่าหลังคา จั่ว, หลังคามะนิลา แล้วก็

หลังคา ทรงปั้นหยา จะสัมผัสกับ แสงแดด ได้น้อยกว่า ทั้งยังเมื่อแดด เปลี่ยนไป อีกด้าน ทำให้ด้าน ตรงกันข้าม กำเนิดเงา ช่วย

บังให้ กันและกัน ส่วนหลังคาแบน จะไม่มีส่วนใดบังให้นะครับวางแบบบ้าน วัสดุระบายความร้อน

วัสดุช่วยเหลือกันความร้อน บ้านเย็น มากกว่าเดิม

ทั้งยัง 3 ข้อก่อนหน้าที่ผ่านมา เป็นแถว ทางกร วางแบบ บ้าน เย็น เพื่อ ใส่ รับ กับ หลักธรรม ชาติ แนวทางลม แดด แล้วก็

แนวทางระบาย มวลอากาศ ร้อน ออก สู่ตัวบ้าน ท่อนหัว ข้อนี้ เป็น องค์ประกอบ เสริม ที่ ช่วยคุ้มครองป้องกัน บ้าน จาก ความร้อน

ได้คิบได้ดี เพิ่มขึ้น โดยการเลือกสิ่งของต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ มีคุณลักษณะ เป็นฉนวน กันร้อน, ไม่นำและไม่ อมความ

ร้อน ขอรับ

  • พื้นสวนรอบบ้าน : ควรจะ หลีกเลี้ยง การเทพื้นปูนซีเมนต์ บริเวณรอบ ๆ บ้าน เนื่องจากว่า พื้นปูนซีเมนต์ มีคุณลักษณะ

อมความร้อน นำมาซึ่งการทำให้เวลาเย็น แล:ก็ ตอนกลางคืน ความร้อน ที่ สะสม มา ทั้งวัน คายตัว ออก ผู้อาศัย ก็เลย รู้สึก ร้อน

อบอ้าว เสนอแนะ ให้เลือก อุปกรณ์ ที่ มี ช่องสำหรับระบายอากาศ อย่างเช่น พื้น ตัวหนอน , พื้นก้อนอิฐ, พื้นช่องลม, พื้นหิน,

ระเบียงไม่, พื้นสนาม ต้นหญ้า หรือ อปกรณ์ อะไรก็ตาม ที่สามารถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะครับ

ปลูกไม้ยืนต้น ให้ถูกแนวทาง บ้านเย็น เป็นธรรมชาติ

หากจะให้ บ้านเย็น อีกสั่งจำเป็นที่ต้องมีให้ได้เลย หมายถึง ต้นไม้โดยยิ่งไปกว่านั้นบ้านที่ไม่เอื้อต่อการวางแผนผังใน

แนวทาง ที่เหมาะสมกับ ธรมชาติ หรือต้องการที่จะให้บ้านมีความโปร่งสบาย ยกตัวอย่างเช่น อยากได้ รับลมธรรมชาติ ใน

ทางทิศใต้ ถ้าเกิดดีซน์ ฝาผนัง บ้าน ใน ลักษณะ ปิด ลม จะ ไม่อาจจะ พัดผ่าน เข้ามา ได้ การออกแบบบ้าน เปิดโปร่ง ก็เลย ช่วย

ทำให้ลม พัด เข้ามา ได้อย่างสะดวก แม้กระนั้น ในเวลาเดียวกัน ทิศใต้มี แสงตะวัน ร้อน กว่า ด้าน อื่นๆ การ ปลุก ไม้ยืนต้น ก็เลย

เป็น หนทาง ที่ พอดี รวมทั้ง ช่วยทำให้บ้าน เย็น ขึ้น ได้มาก ขอรับ นอกเหนือจากการที่จะ ช่วย บัง แสงตะวัน ก้าวหน้าแล้ว ลม ที่

พัดผ่าน เข้ามา จะ กระทบ กับ พุ่ม ก่อน ไปสู่ตัวบ้าน นำมาซึ่งการทำให้ลมร้อน ถูก แปลง สถานะ เปลี่ยนเป็น ลมเย็น ในเวลา

เดียวกันนี้ต้นไม้ ยัง ช่วย กรอง ฝุ่น บ้าน ก็เลย เย็นสบายรวมทั้ง มีอากาศ ที่ชื่นบาน แทบตลอดทั้งปี วางแบบบ้านให้ไม่ร้อน