พฤษภาคม 24, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วางแผนให้บ้านเย็น ลดความร้อน ประหยัดค่าไฟฟ้า

วางแผนให้บ้านเย็น ลดความร้อน ประหยัดค่าไฟฟ้า

วางแผนให้บ้านเย็น ลดความร้อน ประหยัดค่าไฟฟ้า

วางแผนให้บ้านเย็น ลดความร้อน ประหยัดค่าไฟฟ้า คงจะไม่ดีแน่ถ้าเกิด พวกเราจะปลูกบ้าน หรือ ก่อสร้างบ้น โดยไม่คิดคำนวณเรื่องลักษณะอากาศ เนื่องจาก ข้างหลังก่อสร้างบ้านเสร็จ หรือ ตกแต่ง

ห้อง ใน คอนโด ของ พวกเรา เสร็จ สั่ง ที่เกิดขึ้น ก็คือ ด้านในภาย ของ พวกเรา จะ

เก็บกัก อากาศร้อน และก็อมความร้อนไว้ มากมาย จนกระทั่ง พวกเรา ใน ฐานะ ผู้

อาศัย จะกำเนิดความรู้สึก ไม่ต้องการที่จะอยู่ ในบ้าน หรือ บางครั้งอาจจะ เปิด

เครื่องปรับอากาศมากจนเกินความจำเป็น จนถึงค่าไฟ มากขึ้น ก็ได้ ฉะนั้น แล้ว

พวกเรา มากำหนดแผนการตกแต่งบ้าน ตั้งแต่ การ แรก กันเลยดีกว่า ว่าจำเป็น

ต้อง ใช้ สั่งของ และก็เครื่องใช้ไม้สอย แบบไหน หลังคา มีส่วนช่วย เป็นอย่าง

มาก สำหรับ กัน ความร้อน รวมทั้งสะท้อน ความร้อน ด้วยเหตุว่า หลังคา ของ

บ้าน เป็นกำแพง ด่าน แรก สุด ที่ แสงอาทิตย์ จะ พบ ก่อน เข้า ตัวบ้าน และก็ แดด

นั้น จะเข้ามาจาก ทาง หลังคา มากยิ่งกว่า 70% ซึ่งน่าสยดสยองมากมาย

สำหรับ ใน ตอนหน้า ร้อน เดือน เมษา อย่างนี้ เนื่องจากว่า มัน จะ ร้อน กระทั่ง แบบ

ทำให้พวกเรา อึดอัด ได้ เลย นะครับ ซึ่งถ้าเกิด พวกเรา ออกเสียง แต่ว่าเริ่ม หาวั

สดุ ก่อสร้าง หลังคาความ เป็น แบบ ฉนวน กัน ความร้อน รวมทั้ง ใช้ ฝ้า หลังคา ที่

ระบาย ความร้อน เพื่อ ลด ความ อบอ้าว ในบ้าน ได้ อีกด้วย นะครับสถาปนิก

อีก หนึ่ง แนวทางถ้าหาก ตัวบ้าน ของ พวกเรา เสร็จ ไป แล้ว แต่ว่า ต้องการจะกัน

ลมร้อน แล้วก็ ไอ ความร้อน ที่จะ พัด เข้ามา ใน ตัวบ้าน ได้ ซึ่งก็คือ การ ปลูกต้นไม้

ใหญ่ เพราะว่านอกเหนือจาก ต้นไม้ ใหญ่ จะ สร้าง ความร่มเย็น ให้ กับ บ้านแล้ว ยัง

จะสามารถ มองดูดซึมความชุ่มชื้น จาก ดิน รวมทั้ง ทำให้พื้นดิน เย็น เยอะขึ้น อีก

ด้วย ครับผม เลือก อุปกรณ์ ในบ้าน แบบ ที่ ระบาย ความร้อน ก้าวหน้าการเลือก

อุปกรณ์ ตกแต่ง บ้าน หรือ อุปกรณ์ สำหรับในการ ก่อสร้างบ้าน สำคัญ เป็นอย่างมาก

ครับผม เนื่องจากบางอุปกรณ์ จะมีคุณ สม บัตร ที่สามารถจะช่วย กัน ความร้อน

รวมทั้งระบาย ความร้อน ออกมาจากตัวบ้าน ได้ อย่างเร็ว พร้อม เก็บกักความ เย็น ให้

กับ บ้าน เจริญ อีกด้วย ดังเช่น กระเบื้องเซรามิก หรือ ไม่ระแนง ที่ นอกเหนือจาก

ที่จะ ทำให้บ้าน มีดีไซน์ แล้ว ยัง ช่วยทำให้บ้าน ของ พวกเรา เย็น ขึ้น อีกด้วยนะ

ครับ