กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน บ้านปูนเป็น แบบอย่าง บ้านยอดนิยม เนื่องด้วยราคาประหยัด กว่า บ้านไม้ ซึ่งสิ่งของ หายาก และก็ ราคาแพง กว่า แต่ว่า บ้าน ปูน นั้น ก็ ชอบ ร้อน กว่า บ้าน แบบ

อย่าง อื่น เข้าหน้า ร้อน อย่างนี้ พวกเรา มี แนวทาง คลาย ร้อน ให้ท่าน อยู่ บ้าน ปูน

ได้อย่าง แฮปปี้

บ้าน ปูนร้อน กว่า บ้าน ไม้ เนื่องจากว่า ปูน เป็น อุปกรณ์ ที่ ซับ ความร้อน ได้ดียิ่งไป

กว่า ไม้ รวมทั้งคาย ความร้อน ได้ไม่ดี เท่า บ้าน ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนกลาง

วัน ตรง รอบๆ ที่ รับ แดด โดยตรง จะ ซึมซับ ความร้อน รวมทั้ง เก็บความ ร้อน ไว้ แต่

ว่าเมื่อ ถึง ยามค่ำคืน ปูน จะคายความร้อน ออกมา ช้าๆ ซึ่ง ใช้เวลา ตราบจนกระทั่ง

ความร้อน จะ หมด รวมทั้ง เย็น ลง

แนวทางคลาย ร้อน ให้ บ้าน ปูน

แนวทางคลาย ความร้อน ให้บ้าน ปูน เป็น การ ลด การนำ ความร้อน จาก ด้านนอก

ที่จะ เข้ามา สู่ บ้น ด้วย การ ลดการสัมผัส กับ แดด โดยตรง ต่อ ส่วนต่างๆ ของ

บ้าน ปูน แล้วก็ลดจำนวน แสงตะวัน ที่ ส่อง ตรง เข้ามา ด้านในภาย

1.วางแบบ ชายคาลดร้อน

ถ้าเกิด บ้าน มี ชายคา ยื่น ยาว ออกมา ตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป จะ ช่วยในการ

ป้องกันแดด ตอนเวลาบ่าย ไม่ ให้ส่อง มายัง ฝาผนัง โดยตรงได้

2. ใช้กันสาด ม่านรวมทั้ง ฟิล์มถ่ายรูป กรอง แสงสว่าง

ไม่ว่า จะ เป็น กันสาด ฟิล์มถ่ายรูป กรอง แสงสว่าง หรือ ม่าน ที่ มี แผ่น แสง

อัลตราไวโอเลต สะท้อนแสง ล้วน เป็น ช่องทาง สำหรับเพื่อการ ลด การ ส่งผ่าน

ความร้อน มายังตัวบ้าน ได้

3. ระแนง ป้องกันแสงแดด

การใช้ ระแนง ป้องกันแสงแดด เป็น แนวทาง ช่วย บดบัง แสงสว่าง ไม่ ให้ ส่อง

กระทบ ฝาผนัง โดยตรง สามารถ จัดตั้ง ตลอด ลงมา จาก ชายคา ได้ ตลอด แนว ฝ่า

ผนัง หรือ จะ ติด นิดหน่อย บางช่วง เพื่อ ป้องกันแสงแดด ที่ ส่องมายั งบประมาณ

ริเวณนั้นสถาปนิก

4. เพิ่ม ฝาผนัง สอง ชั้น

สำหรับ อาคารชุด หรือ บ้าน ที่ มี ข้อ กำจัดหัวข้อการแปลงฝาผนัง ภายนอก วิธี

การทำ ฝาผนังค่อย ขึ้นมา อีก ชั้นที่ มีการเว้น ช่อง ระหว่างฝาผนัง เก่า กับ ฝาผนัง

ใหม่ราวๆ 10 ซม. เพื่ออากาศกึ่งกลงเป็นฉนวน หรือ จะ ใส่ฉนวน กันความ

ร้อน ไว้ กึ่งกลางก็ได้ สามารถ ลด ความร้อน ที่จะ ทะลุผ่าน ไปสู่ ห้อง ได้ ระดับ หนึ่ง