ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

หมู่บ้านไทปา (Taipa Village)

หมู่บ้านไทปา (Taipa Village)

หมู่บ้านไทปา (Taipa Village) หมู่บ้านเก่าแก่ทางตอนใต้ ของมาเก๊า ที่ถูกรักษาวิถี การดำนงชีพ และก็วัฒนธรรม ของคนท้องถิ่น เริ่มแรกเอาไว้ อย่างยอดเยี่ยม สวย โดย ใน อดีต ตรงนี้

เป็น หมู่บ้าน ประมง รวมทั้ง สถานที่ ประกอบ ดอกไม้เพลิง แต่ว่า ตอนนี้ หมู่บ้าน

ไทขว้าง (Taipa Village) ได้เปลี่ยนแปลง เป็น สถานที่ท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม

ที่มีความคิว ท์ๆ ของ บ้านที่พัก สี พาสเทล พิพิธภัณฑสถาน ทาง ประวัติศาสตร์

แหล่ง ช้อปปิ้ง รวมทั้งอาหาร ที่ มีคุณค่า แก่ การมาเช็ค อิน ให้ได้เลย ย

ในการเดิน ทั่วรอบ หมู่บ้าน ไท ขว้าง (Taipa Village) นั้น นี่เพิ่มเติม สะกดรอย

จากเว็บไซต์ ของไท ขว้างเค้าเลย ซึ่งเค้า ค่อนข้างจะที่จะเสนอแนะรูท ทางดี

อย่างยิ่งจริงๆ มีอีกทั้งสายวัฒนธรรม สายรับประทาน สายไลฟ์สไตล์ ส่วน

พวกเรา นั้น เลือก สาย วัฒนธรรม ระยะทาง 2 กม.

สถานที่ แรก ที่ พวกเรา จะ ตั้งอกตั้งใจ จะไป เป็น หอพักคาร์โม (Carmo Hall) ที่

สมัยก่อน เป็น โรง ผลิต กระแสไฟฟ้า สำหรับ หมู่บ้าน ไท ขว้าง จนกระทั่งถึงตอนนี้

ถูก กลายเป็น เป็น ตึก เอนกประสงค์ ของ ผู้ที่ นี่ ไป เป็นระเบียบ

เดิน ถัดมา เรื่อย กระทั่ง พบ กับ โบสถ์ ที่แรก รวมทั้ง ที่ เดียว ใน หมู่บ้านไท ขว้างที่

มีมา ตั้งแต่ป๊ คริสต์ศักราช 1885 กับ โบสถ์พระแม่คาร์โม (Our Lady of

Carmo Church) ที่เป็น ศูนย์รวม ของ ชาว โรมันคาทอลิก ที่จะมา สวดมนต์ไหว้

พระ รวมทั้ง ฟังธรรม เทศน์ ตัว โบสถ์เป็น ตึก ฝาผนัง ปูน 3 ชั้น ที่ ถูก ทาด้วยสี

เหลืองพาสเทล ทั่วตลอดตัว อาคาร การถ่ายภาพ กับ โบสถ์ตรงนี้ .. เป็นอะไร ที่

งาม อยู่ แบบเดียวกัน

ตลอดทั้ง ปี โบสถ์พระแม่คาร์โม (Our Lady of Carmo Church) จะมี บ่าว

สาว เยอะแยะ ที่ เข้า พิธีสมรส กันที่ โบสถ์ ที่ นี้ รวมทั้ง ลงบัญชีกันที่อาคาร

สำนักงาน ขึ้นทะเบียน การสงคราม ถ ที่อยู่ ตรงกันข้าม ซะ เลย

พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา (Taipa House Museum)

เดิน มา ทางด้านซ้าย ของ โบสถ์ อีกหน่อย พวกเรา ก็ จะ พบ กับ พิพิธภัณฑสถาน

บ้าน ไท ขว้าง (Taipa House Museum) ที่ มีลักษณะ เป็นบ้าน สีเขียว 5 ข้าง

หลังเรียง เป็นแถวเดียวกัน ซึ่งมีมาตั้งแต่ป๊ คริสต์ศักราช 1921 มีไว้สำหรับ

เป็น บ้านพัก สำหรับ ข้าราชการ อาวุโส ใน ยุค นั้น ถัดมา ในปี 1999 ตึก บ้าน อีก

ทั้ง 5 ข้างหลังนี้ ได้ถูกยกเลิก แล้วก็แปลง ให้เป็น พิพิธภัณฑสถาน บ้าน ไท

ขว้าง (Taipa House Museum) เปิด ให้คนธรรมดาทั่วไป ได้เข้าไป ดู

สถาปัตยกรรม บ้านช่อง รวมทั้ง การดำรงชีวิต ของ เจ้าหน้าที่รัฐ มาเก๊า ในอดีตอ่านต่อ