ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

หมู่บ้าน Lungern

หมู่บ้าน Lungern

หมู่บ้าน Lungern

หมู่บ้าน Lungern หมู่บ้านทัศนียภาพสวย ของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ อยู่ เหนือ ระดับน้ำทะเล ราว 750 เมตร ในส่วนที่สูงที่สุด ของ เมืองออบวัลเดิน (Obwalden) บน

ริมฝั่ง ทิศตะวันออก ของ ทะเลสาบ Lungern สีเขียวมรกตที่ จูงใจ นักทัศนาจร

รวมทั้งผู้รู้สึกชื่นชอบ กีฬาที่เล่นในน้ำ

ในช่วงฤดู ร้อน ตรงนี้ เป็น ทาง ยอดนิยม ในการ เดินปา ซึ่ง ทาง เดิน ดู ธรรมชาติมี

ป้าย บอก ข้อมูล ตลอด ทาง เดินป่า ยาว 2.5 กิโลเมตร นักเดินทางจะได้ ซึม ความ

มีชีวิตชีวา ของปาไป พร้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรื่องสัตว์ แล้วก็พืช รวมทั้ง

เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ สมัย น้ำแข็ง ของ ตรงนี้

การสำรวจ หมู่บ้านสวย แล้วก็ รอบๆ รอบๆ ด้วย การเดินเท้า หรือ ปั่นจักรยาน เสือ เทือก

เขา เป็น กิจกรรม ยอดนิยม มากมาย รวมทั้ง การขี่จักรยาน วนไป รอบ ทะเลสาบ

ว่า กัน ว่า ในช่วงฤดู ร้อน ทะเลสาบ ที่ Lungern มีคุณภาพ น้ำ ระดับ ที่ กินได้ รวม

ทั้ง อุณหภูมิราว 23 องศาเซลเซียส เหมาะกับการเล่นน้ำ เป็น ที่สุด