ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ

หินโลมา บึงกาฬ การจะเดินทาง ขึ้นสู่น้ำตกกินรี ชั้น 4 นั้น จำเป็นต้อง อาศัย การเดินเท้า ขึ้นไป รอบๆทางขึ้นน้ำตก จะเป็นที่ตั้งของวัดป่ากินรี วัดที่มีทิวทัศน์ ทิวภาพ สวยสด

งดงาม รอ ต้อนรับ นักเดินทาง ให้เข้าไป ไหว้เอา เอาฤกษ์ เอาชัย กัน ก่อน ได้

และก็แล้ว ก็เลย จะมีลักษณะเป็นเส้น ทาง ที่ เดิน ขึ้นสู่ หิน ปลาโลมา ซึ่ง จะเดิน

ผ่านน้ำตก กินรี อีกทั้ง 3 ชั้นมา จนกระทั่ง ชั้น ที่ 4 กลางทางคุณ จะ ได้เจอ กับ

ความสวยสดงดงาม ของ ธรรมชาติ น้ำตกงามกึ่งกลาง ป่าใหญ่ ที่กำลัง สวยงาม ใน

ตอนหน้า ฝน ดูไป ทางไหน ก็ มองเห็น แม้กระนั้นความ เขียวชะอุ่ม ชื่นบาน ไป

หมด

ซึ่ง รอบๆ จุดนี้ จะมี ชั้น หิน ที่ ซับซ้อน เป็น ทรงคล้ายกับ หัว ของ ปลาโลมาหลายๆ

ตัว หัน มาสุม กัน อยู่ กึ่งกลาง เป็นมุมถ่ายรูป ที่ดูแล้วน่า รัก เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่า

เป็น มุม อันซีน ที่ ใหม่ ของ จังหวัด สระ รอยด่ ที่ น่า ไป ถ่ายรูป มากมายๆ ถ้าหาก ผู้

ใด ได้โอกาส ไป เยี่ยม บ่อน้ำ รอยดำ ตอนนี้ ทดลอง แวะ ไปเยี่ยม ดู กัน นะครับ