พฤษภาคม 24, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

องค์ประกอบ การออกแบบบ้าน

องค์ประกอบ การออกแบบบ้าน

องค์ประกอบ การออกแบบบ้าน

องค์ประกอบ การออกแบบบ้าน บ้านสำหรับชนชั้นกลาง ทั่วๆไป ที่สร้างบนที่ดิน ขนาด 50-150 ตำรวจวา ชอบเป็นบ้านจัดแบ่งที่ ไร้คุณภาพ ขาดส่วนประกอบของบ้านที่ สำคัญ ยกตัวอย่าง

เช่น ห้องครัว ห้องเก็บของ โรงรถ ที่ สำคัญ เป็น ร้อน แล้วก็อยู่ เจ็บป่วย บ้าน

ควร สร้างเพื่อความสบาย ตามมีตามเกิด ของ ผู้อาศัย และก็ความเป็นคน เป็น

การได้ อยู่ร่วม กัน อย่าง มีความสุข ได้ ส้มผัส ธรรมชาติ รวมทั้ง ได้ อยู่ ใน สิ่ง

แวดล้อมที่ ดี

1. การจัด พื้นที่ เป็นสัดส่วน

การจัด พื้นที่ ด้านในภาย ให้เป็นส้ด ส่วน สามารถ ลด ปัญหา มีความขัดแย้ง ในบ้าน

ได้เป็นต้นว่า การดู ที่วี การฟังเพลง กระบวนการทำ การบ้าน การ นอน การปรุง

อาหาร การกินอาหาร การ สังสรร หรือลดการใช้พลังงาน เมื่อ ใช้แอร์ หรือ

คุ้มครอง เสียง รวมทั้ง กลั่น ก่อกวน หรือคุ้มครองป้องกันยุง พื้นที่ ที่ ควรจะ แยก

เป็นสัด ส่วน ห้องนอน,ครัว,ห้องพักผ่อน,ห้องรับแขก,ห้องอาบน้ำ

แนวทางระบายอากาศ ควรดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

จัด สวน รอบ บ้าน โดย ใช้ต้นไม้ ที่ มีการ เติบโต ดี เนื่องจากความเย็นจาก ต้นไม้

นอกเหนือจากการที่จะ เป็นผลมาจากร่มเงา รวมทั้ง การ ระเหย ของน้ำแล้ว ยัง

เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจาก การดู ด ดูดซึม พลังงาน แดด เพื่อ การ

สังเคราะห์ด้วยแสง ด้วย

ให้รอบๆ รอบๆ บ้าน มีการถ่ายเทอากาศ ปานกลาง เพื่อไม่ ให้ ชื้นแฉะ

ถ้าหาก มี แอ่งน้ำ จะต้องคุ้มครองป้องกัน ไม่ ให้น้ำ ที่ ระเหย จาก บ่อ เข้า บ้าน

ใช้การระบายอากาศ ด้วย แรง ยกตัว ของ อากาศร้อน และก็ ใช้การ ระบายอากาศ

ตามทางขวาง ห้อง ที่สูง จะช่วยสำหรับการระบายอากาศ และก็ แยก ชั้น อากาศ

ร้อน ไว้ ข้างบน

ให้ห้องอาบน้ำ และก็ครัวติด นอกบ้าน ประตู ห้องสุขา ใช้ประตู ทึบ เพื่อ

คุ้มครองป้องกัน ความชุ่มชื้น เข้า บ้าน

ใช้พัดลม ช่วย ก็สบาย โข แล้ว

การปรับอากาศ

เยาวชน แบบใหม่ กำเนิด ใน โรงหมอ ที่ ใช้การปรับอากาศรถยนต์ ตึกสถานที่

ต่างๆ ก็ ใช้การปรับอากาศ ก็เลยส่งผลให้บ้าน โดยยิ่งไปกว่านั้นห้องนอน ซึ่ง

เป็น ห้อง ที่ สาวใช้เวลา อยู่ เยอะที่สุด ใช้ แอร์ กัน เป็นส่วนมาก

ห้องนอน ก็เลยจะต้อง ดีไซน์ ให้มี ภาวะ ของ ห้องเย็น เป็น มี ฉนวน คุ้มครอง

ป้องกัน ความร้อน อย่างยอดเยี่ยม ก็เลยจะ ใช้แอร์เล็กนิดนึง แล้ว จะได้ไม่ สิ้น

เปลืองไฟ

ตำแหน่ง ของ เครื่องสำหรับระบายและลดความร้อน จำเป็นต้อง ไม่ ก่อกวน สถาปนิก