ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

ออกแบบ ราวกันตก ป้องกันเด็กตก

ออกแบบ ราวกันตก ป้องกันเด็กตก

ออกแบบ ราวกันตก ป้องกันเด็กตก

ออกแบบ ราวกันตก ป้องกันเด็กตก เนื่องด้วยมีข่าวเด็ก ปืน ราวกันตกด้านในตึก แห่งหนึ่ง แปลงเป็น เรื่องขวัญผวา สำหรับผู้เป็นพ่อแม่ รวมทั้งหลายๆ ครอบครัว ที่ จะต้อง ดูแลเด็ก นักเขียน เข้าใจกันดี

อยู่แล้ว ว่า การดูแล เด็ก วัยนี้ เกิดเรื่อง ที่ ยาก หลายครั้ง ผู้ดูแล ก็ บางครั้งก็อาจจะ

เหนื่อย บังเอิญ กับความประมาทและขาดความระมัดระวังวางใจ เด็ก ทำให้

ไม่ทันรอบคอบ ไม่ทันได้ เฝ้าดู การกระท่เสี่ยง จนกระทั่งนำไปสู่ เหตุ ที่ ไม่คาด

คิด จะว่าไปแล้วเรื่องราว พวกนี้ มิได้ เกิดขึ้น ที่แรก ขอรับ แม้กระนั้น เคย เกิดขึ้น

ซ้ำ แล้ว ซ้ำ อีก ก็เลยกำเนิด ปริศนา ขึ้น ว่า ในด้านสถาปัตยกรรม การออก แบบ

งั้น เพียงพอ จะมี แนวทาง ใด ช่วย ปกป้อง ได้บ้าง ออกแบบ ราวกันตก ป้องกันเด็กตก

การออกแบบตึกสถานที่ ต่างๆ โดยธรรมดา นักออกแบบ จะ เน้น วางแบบ ให้เกิด

ความสวยสดงดงาม รวมทั้งความปลอดภัย ไป พร้อมเพียงกัน ด้านความ

ปลอดภัย จะมี พรบ.ควบคุมตึ่ก ระบุ ขนาด รูปทรง ต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัย

สำหรับเพื่อการ พักอาศัย พื้นฐาน แต่ว่า การเลียนแบบ พรบ. ควบคุม ตึก ทั้งผอง

ก็ มิได้ เป็น คำตอบ ประกัน ได้ว่า จะ ไม่เป็นอันตราย 100% โดยยิ่งไปกว่านั้น บ้าน

ที่ มีเด็กตัวเล็กๆ อายุ 1-7 ขวบ เด็ก ใน วัยกำลังคลาน กำลังฝึกหัดเดิน ฝึกฝน

ป้ายปืน ผู้ดูแลจำาเป็นจะต้องดูแลลูกหลาน


การออกแบบ ราวกันตกควรเป็นลักษณะ ดังนี้

ราวกันตก

ราวกันตก ต้องสูงกว่า 110 ซม. ขึ้นไป

ส่ำหรับ บ้าน ทั่วๆไป ที่ ไม่มี เด็ก บางที่อาจจะวางแบบ ราว กัน ตก ให้ สูง อย่างต่ำ

90 ซม. ได้ ขอรับ แต่ว่าสำหรับ บ้าน ที่ มี เด็ก จึงควรเผื่อ ความสูงไว้เพื่อ

คุ้มครอง การปืนป้ายปืน ราวกัน ตกต้องมีความสูงระยะ 110-150 ซม. ซึ่งจะ

เป็นระยะ ที่เด็กวัย แก่นแก้ว ป่ายปีน ได้ ยาก โดยความสูงเฉลี่ยเด็ก 7 ขวบ เด็ก

ที่สูง มากมาย จะ สูง ราว 120-135 ซม. ถ้าราวบันได สูงเพียงแต่ 90 ซม. บาง

ครั้งก็อาจจะไม่ยุ่งยากต่อการ ป้ายขึ้น ได้ ครับผม

ราวกันตก แบบ โปร่ง ควรที่จะใช้ลูกกรง แนวดิ่ง

อุปกรณ์ สำหรับ ทำราว กัน ตก สามารถ เลือก ใช้ได้ นานาประการ อีกทั้งงานไม่

เหล็ก กระจก แม้กระนั้นสำหรับ บ้าน ที่ มีเด็ก ชี้แนะ ให้ออก แบบ เป็น ลุกกรง

เหล็กวางเรียงลักษณะ แนวดิ่ง และไม่มี แนว ขวาง ใด มา เป็น ส่วน ยึด โครง

เนื่องจากลุกกรง แนวดิ่งเด็ก จะไม่สามารถที่จะ ใช้เท้าค้ำป่ายปิ้นได้ ในขณะ

ลูกกรงเหล็ก แนระดับ จะ เปลี่ยนเป็น ฐานไว้สำหรับ ปืน แล้วก็ควรจะเว้น ความถี่

ของ เหล็ก ไม่ เกิน 12 ซม.เพื่อคุ้มครองเด็กตัวเล็กๆ เด็กซูบผอม สามารถ

ลอด ตัว เข้าไป ใน ช่อง ระหว่าง ลูกกรง

การเพิ่มตาข่ายกันตก

สำหรับ บ้าน ที่ สุ่ม มีโอกาสเสี่ยงต่อความปลอดภัย เป็นต้นว่า มีราว กันตกที่ต่ำ

เหลือเกิน ความห่างของ ช่อง กรง เหล็ก กว้าง เหลือเกิน เด็ก สามารถ ลอดผ่าน

ได้ หรือครอบครัว ที่ จะต้อง อาศัย ข้างใน อาคารชุด ที่ มี ระเบียง ชี้แนะ ให้ จัดตั้ง

ตาข่ายคุ้มครอง ไว้ ชั่วครั้งชั่วคราวครับผม จุดเด่น ของ ตาข่าย เป็น สามารถ จัดตั้ง

ได้ง่าย แล้วก็ถอด ออก ได้เมื่อเด็กเริ่ม โตขึ้น แบบอย่างภาพ ข้างล่างนี้ กระทำ

การ จัดตั้ง ให้อีกทั้งราวบันได ราว กัน ตก ระเบียง หรือ กรณี อาศัย ใน ที่สูง อย่าง

อาคารชุด สามารถติดตา ข่ายได้ อีกทั้ง ช่อง แต่ว่า จะต้องเป็น ตาข่าย สีขาว หรือ

สีดำครับ เพราะเหตุว่า เป็น สี ที่ อำพรางตาไม่เห็น จากระยะไกล และก็ควรจะ

ติด ให้แข็งแรง มองเรียบร้อย ไม่งั้น บางที่อาจ ไม่เป็นไปตามระเบียบคอนโด ได้

ครับผม

ที่สำคัญสถาปนิกจึงควรให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้านที่มีเด็กเล็กด้วย

การมีสมาชิกใหม่ มากขึ้น มา ใน ครอบครัว บางทีอาจ มิได้แค่เพียง จัดเตรียม

ห้องไว้ให้ลูก ตระเตรียม ต้นเหตุ อำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ว่า ยัง ซึ่งก็คือ

การเตรียมความพร้อม เพื่อ คุ้มครองปกป้อง การเสี่ยง ต่างๆ เพื่อ เด็ก สามารถมี

ความเจริญ ไป พร้อมด้วยความปลอดภัย ใน มุม ของ ผู้ออกแบบ เอง ถ้าหาก จุด

ไหน สามารถคุ้มครองป้องกัน การเสี่ยง ได้ หรือ การออก แบบ บ้าน ที่ มีเด็กตัว

เล็กๆ ซึ่ง ขาดไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มากที่สุด