ตุลาคม 4, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง สัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง สัตหีบ

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง สัตหีบ ที่รอบๆ ฝายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 หรืออ่างห้วยตู้ล่าง ม.11 ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายหลัง ใน พื้นที่ อำเภอ สัตหีบ

ได้มี ฝนตก ลงมาต่อเนื่องกัน 3-4 วัน ทำให้จำนวนน้ำในอ่างล้น มา ที่ ฝ่าย

โดยได้รับความพอใจ จาก พสกนิกร เยอะๆ พากัน ไปเล่น น้ำา รวมทั้ง เล่น สไลเดอร์ พักกันอย่างสนุกสนาน

อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ล่าง สัตหีบ

ภายหลังจาก โลกอินเตอร์เน็ต ได้แชร์ ภาพ บรรยากาศ การ เล่น น้ำ ของ นักเดิน

ทางที่ฝ่ายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ข้างล่าง ที่ ตำบลบางเสร่ เมื่อหลายปีที่

ผ่านเลยมา ทำให้สถานที่ ที่ นี้ โด่งดัง ทำให้ตอน วันหยุด จะมีนัก ท่องเที่ยวมา

พักเล่น น้ำ อย่างรื่นเริง ดั้งแต่ ยามเช้า ทำให้ ผู้ประกอบกิจการ แคว้นต่าง ขาย

สินค้า ดีเลิศ โดย เทศบาลตำบล เกล็ด แก้ว ได้ปรับปรุง พื้นที่ รอบๆ ให้ เป็น สถาน

ที่ท่องเที่ยว เชิงสงวน อีกด้วย

สำหรับ ฝ่ายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้า ห้วย ตู้ 1 เป็นเลิศ ใน โครงงาน ปรับปรุง แถบที่ลุ่ม

บ้าน อำเภอ (ตาม แนว ความคิด ) ที่ ดำเนินงาน โดย กรมชล ประธาน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดย ปริมาตร ของ อ่าง อยู่ ที่ 1.5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่

ใน เขต พื้นที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หมู่ที่ 11 ชมชน บ้านโค้งวันเพ็ญ

ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพิ่มเติม