พฤษภาคม 25, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

อ่าวไร่เลย์ กระบี่

อ่าวไร่เลย์ กระบี่

อ่าวไร่เลย์ กระบี่ ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัด กระบี่ เป็นหาดสีขาวละเอียดริมโตรก เขาหิน ซึ่ง ชายหาดไร่เลย์ มีชื่อเสียง ดี ใน กลุ่มนักเดินทาง โดยยิ่ง

ไปกว่านั้น คนที่ ชอบพอ กิจกรรมป่ายปืน ผา แล้วก็ หาดทรายไร่เลย์ แบ่งได้

หาดทรายไร่ เลย์ ตะวันออก (ชายหาดน้ำเมา ) แล้วก็ หาดทราย ไร่ เลย์ ตะวัน

ตกซึ่งเป็น ชายหาด ที่ ได้รับ คว มนิ ยม เพราะน้ำาทะเลใส หาดงาม และก็ยัง

เป็น จุด ดู ดวงอาทิตย์ ตกที่งดงาม อีกด้วย โดยถ้าหากไร่เลย์ ทิศตะวันออก

รวมทั้งตกมี หิน กั้น ระหว่าง ชายหาด ทั้งคู่ รอบๆ ที่นิยม ป้ายปืน เขาหิน เป็น รอบๆ

ไร่ เลย์ ทิศตะวันออก อ่าว ไทร และก็เขา แถว ถ้ำพระนาง ใน

การเดินทาง ไป อ่าว ไร่ เลย์

– จากอ่าว นาง ไปไร่ เลย์ โดย เรื่อหางยาว ใช้เวลาเดินทางราว 15 นาที ราคา

80 บาท / ท่าน เรื่องหางยาวสามราถจุคนได้ 8 – 10 คน / ท่องเที่ยว เรือ

หางยาว นี้ เป็นที่นิยม ใช้ กัน มากมาย สำหรับในการ เดินทางไป ที่ ไร่ เลย์ เพราะว่า

ใช้เวลา สำหรับเพื่อการ เดินทาง น้อย ในเรื่องที่ ท่าน มา จาก เมือง กระบี่ ท่าน

สามารถ นั้ง รถโดยสารมา ที่ อ่าว นางเพื่อ ประกอบเรือ หาง ยาว ไป ที่ไร่เลย์ได้ รถ

โดยสาร ใช้เวลา เดินทาง จาก เมือง กระ บี ไป ที่ อ่าว นาง ใช้เวลา โดยประมาณ

20 นาทีแทงบอลออนไลน์