ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เกาะยาวใหญ่

เกาะยาวใหญ่ เป็นเกาะที่มีบรรยากาศสงบเงียบ แตกต่างจากเกาะยาวน้อยตรงที่ยังไม่ค่อยเติบโต เป็นเกาะท่องเที่ยวมากนัก วิถีบนเกาะจึงยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและเงียบสงบอย่างแท้จริง

บนเกาะยาวใหญ่มีรีสอร์ทหลายระดับให้บริการ และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำบนเกาะยาวใหญ่ นอกจากเป็นไปเพื่อการพักผ่อนในโลกส่วนตัวแล้ว ยังสามารถออกไปสัมผัสวิถีชุมชนที่ยังคงความบริสุทธิ์งดงาม รวมทั้งได้ชิมของอร่อยบนเกาะยาวใหญ่ ซึ่งก็คือขนมบ้าบิ่นที่ปรุงขึ้นสดๆ บนเตาร้อนๆ หอมกรุ่น นอกเหนือไปจากซีฟูดสด จากท้องทะเล

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันสวยงามมากมาย เช่น อ่าวติกูด หาดคลองสน หาดโล๊ะปาเหรดหาดหินกอง แหลมนกออก หาดโล๊ะจาก เป็นต้น

จุดเด่นของหาดเหล่านี้คือความสงบเงียบและน้ำที่ใสสามารถกางเต็นท์ เล่นน้ำ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการศึกษาธรรมชาติ มีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่บ้านย่าหมี ซึ่งได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” จาก ปตท.

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแล้ว เกาะยาวใหญ่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานาน เช่น การทำเคย(กะปิ)ufa การทำปลาชิ้งชั้ง การทำการประมงที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ