กันยายน 30, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เที่ยวทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ

เที่ยวทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ

เที่ยวทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ

เที่ยวทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ มีภาวะทำเลที่ตั้ง เป็นหุบช่องลม ขนาดใหญ่ ของแนวเขา พังทลาย เหย ทำให้มีลม พัดตลอดทั้งปี เหมาะสม แก่ การสร้าง กระแสไฟพลังงานลม ทำให้มีการ

สร้าง กังหันลม หลาย ร้อย ต้น สำหรับ ผลิต ไฟฟ้า ใน 2 อำเภอ ที่อยู่ ในรอบๆ

แนวเขา พังทลาย เหย หมายถึง อำเภอ เทวดา สถิต ซึ่ง เป็นที่ตั้ง ของ ทุ่งดอกกระ

เจียว ป่า หิน สวย แล้วก็ อำเภอ ดูดซึม ใหญ่ ซึ่ง ตั้งอยู่ ใกล้กับ สถานที่ท่องเที่ยว ที่

สำคัญ ของ จังหวัด ชัยภูมิ ดังเช่นว่า อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง และก็ อุทยาน

แห่งชาติ ป่า หิน สวย นอกเหนือจาก ทุ่ง ดอก กระเจียว สถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นชื่อ

ลือชา ของ ชัยภูมิ แล้ว อยากที่จะให้มา ดู อีก หนึ่ง จุด เช็ค อินสุด ว้าว ที่ ใหม่ ที่ น่า

มา ท่องเที่ยว ดู

พวกเรา เดินทาง โดย ใช้รถยนต์ ส่วนตัว ท่องเที่ยว ใน โซน อำเภอ เทวดา สถิต ใน

ตอน เที่ยงตรง ก่อน ต่อจากนั้น บ่าย สามเดินทางมาถึง อำเภอ ซึมซับใหญ่ ความ

รู้สึก แรก ที่ได้เข้ามา ใน ตัว อำเภอ รู้สึก ได้ ถึงความยุติธรรม ชาติ ที่ บริสุทธิ์ และก็

งาม อากาศดีเลิศ ราวกับท่องเที่ยวอยู่บน ภูเขาใน โซน ภาคเหนือ ถ้าเกิด มา

ท่องเที่ยว ในฤดู หนาว อาจ ฟิน หน้า มอง ตลอด สอง ข้างถนน เป็น พื้นที่ สี เขียว

ของ ไร่ มันสำปะหลัง ต้นไม้ และก็ ท้องทุ่ง และก็กังหันลม ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่

เสมอ ทาง แทรก ไป ใน เทือก สวน

ไร่ ของ ราษฎร ได้ แบบ กลมกลืน ใน อำเภอ ดูดซับ ใหญ่ มี ทุ่ง กังหันลม ที่ สร้าง

เสร็จ แล้ว ปริมาณ 136 ต้น รวมทั้ง จะมี แผนการ สร้าง เพิ่มเติมอีก เพื่อ เป็น

แหล่งผลิต กระแสไฟฟ้า จาก พลังงานเวียน ที่ เป็น พลังงาน สะอาด ทุ่ง กังหันลม

ดูดซึม ใหญ่ จะมี จุดสำหรับชมวิว ซึ่งสามารถ เข้าไป ดู ได้ แบบ สนิทสนม เป็น

ทิวทัศน์ ท้องทุ่ง กว้าง ที่ายล้อม ด้วย ไร่ มันสำปะหลัง แล้วก็ ด้วย ภูมิทัศน์ ที่

สวย ทำให้นอกเหนือจากการที่จะ ใช้ ผลิต พลังงาน แล้ว ตอนนี้ ยัง ช่วยเหลือ ให้

เป็น สถานที่สำหรับท่องเที่ยว อีกด้วย

คืนวันนี้ พวกเราค้าง ที่ ดูดซึม ใหญ่ 1 คืน โดยพัก ที่ เฟรซแอนด์ฟาร์ม อพาร์

ม้นท์ น่าจะเป็น บ้านพักเพียงแต่ ที่ เดียว ใน อำเภอ ที่ มีต อนนี้ เป็น บ้านพัก

ขนาดเล็กเรียบง่าย ขนาด ห้องไม่กว้างมากเท่าไรนัก ถ้านอน 2 คนอาจมีแน่น

ห้อง ข้างใน หอพัก มีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ในราคาคืนละ 400 บาท

สำหรับ คนไหนกันแน่ ที่ ถูกใจความสบาย สบาย ห้อง กว้าง ชี้แนะ ให้ไป พัก ใน

เมืองชัยภูมิ จะ โอเค กว่า แวะ ท่องเที่ยวเวลาเย็น ก็เข้าเมือง ชัยภูมิต่อ จาก

อ่าเภอซึมซับ ใหญ่ ไปเมืองใช้เวลาราว 40 นาทีแทงบอลออนไลน์

ภายหลังจาก พัก ใน บ้านพัก แล้ว คอย แดดร่ม เวลา 16.30 น. พวกเราเดิน

ทางไป จุดสำหรับเพื่อชมวิว ทุ่ง กังห้นลม ที่ น้อง เจ้าของที่ พัก พูดว่า นี้ ล่ะ งาม

ที่สุด ใน อำาเภอ กลางทาง ยัง มี จุด ท่องเที่ยว ที่ น่าดึงดูด ให้แวะดู