พฤษภาคม 24, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เที่ยวสถานีรถไฟหัวหิน

เที่ยวสถานีรถไฟหัวหิน

เที่ยวสถานีรถไฟหัวหิน ตั้งอยู่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานีรถไฟ ชั้น 2 ของทางรถไฟ สายใต้ ทาง ด้าน ตึก

สถาปัตยกรรม ได้รับ ชมเชย เป็น ตึก รักษา ตึก สถานีรถไฟ หัว หินเป็นตึกครึ่ง

อาคาร ครึ่ง ไม้ อิทธิพลจาก สถาปัตยกรรมวิค ทอ เรีย เหมือนกันกับ อพาร์เมนท์

รถไฟห้ว หิน มีราย ละ เอียด สวยแต่งแต้ม เสา ค้ำ กระทั่งถึง รวมทั้งอื่นๆ ได้รับ

การชื่นชม ว่าเป็น สถานีรถไฟ ที่ งาม ที่สุด ในประเทศ ไทย เป็น สถนี รถไฟ

เพียงแค่ ที่เดียว ที่ เป็น สถานที่เที่ยว ที่ เป็นที่รู้จัก แห่งหนึ่ง ของ เมืองไทย รวมทั้ง

แม้ผู้ใดกัน มา หัว หิน ก็ จะต้อง มา ถ่ายภาพ คู่ กับ ป้าย สถานีรถไฟ ถือได้ว่าเป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ สืบต่อ กัน มา ตั้งแต่ อดีตกาล จนกระทั่ง เดี๋ยวนี้

ลักษณะเด่น ของ สถานีรถไฟ หัว หิน ก็คือ ยังคง ลักษณะของ สถานี แบบ ยุคเก่า ที่

สร้างฐานะตึกด้วย ไม้ พื้นที่ ข้าราชการ ของสถานีบำรุง ดูแล ร้กษาอย่างยอด

เยี่ยม ซึ่งหาดูได้ยาก มากมาย ใน สมัยนี้ เนื่องจาก สถานี อื่นๆ ได้ กระทำรื้อถอน

แล้วก็ สร้าง สถานี เป็น แบบ ยุคใหม่ แทบ หมด แล้ว อีกสั่งหนึ่ง ที่ ทำให้ นักเดิน

ทาง ทั้งยังคนประเทศไทย แล้วก็ ชาวต่างชาติ ต่าง พา กัน มา แวะเวียน ยอดเยี่ยม

ดูสถานีรถไฟ ที่นี้

ถัดมา ใน ปี พุทธศักราช 2511 ยุค พันเอก แสงสว่าง จุ ลจาริตต์ เป็น ผู้ว่าการ

รถไฟ ฯ ได้พิเคราะห์ มีความคิดเห็นว่า ควรที่จะนำ เครื่องใช้ไม้สอย ก่อสร้าง

ของ พลับพลาที่ประทับ สนาม จันทร์ มา ก่อสร้าง ขึ้น ใหม่ ที่ศีรษะหิน เพื่อ เป็นที่

ประทับ ขึ้น และก็ ลงรถ ไฟ ของ พระ บาท สมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว การ ดำเนิน

ก่อสร้างนี้ ใช้ ช่างฝีมือคนประเทศไทย รวมทั้ง ได้ มีการ ประกอบพิธี เปิด

พลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้ ตั้งชื่อ ใหม่ ว่า ” พลับพลาที่ประทับ พระมงกุฎ เกล้าฯ

“ตอนวันที่ 6 ม.ย. 2517 ตอนนี้ พลับพลาที่ประทับ พระมงกุฎเกล้าฯ แล้วก็

สถานีรถไฟ หัว หิน ที่ นี้ ก็เลย แปลงเป็น ที่ ชูหน้าชูตา ของ ชาว อำเภอ หัว หิน

อย่างใหญ่โต แม้วันเวลา จะ ผ่าน ไปนาน มากแค่ไหน แม้กระนั้น สำหรับ สถานี

รถไฟ หัว หิน ยังคง ได้รับ การรักษา บรรยากาศ ด้วยการ รักษา สั่งปลูกสร้างเดิมๆ

ให้มี ภาวะ ดี สวยสดงดงาม อย่าง ตัวอย่างเช่น พลับพลาที่ประทับ พระ มงกุฎ

เกล้าฯ(ตามที่ ได้ กล่าว ข้างต้น ) หัวรถจักร ละอองน้ำ เก่า ที่ การรถไฟ สั่งซื้อมา

จาก อังกฤษ์ หัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการ ใน ทาง รถไฟ ไทย ก่อน สงครามโลก

ครั้งที่สองufabet