พฤษภาคม 24, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เที่ยวเทือกเขานากาก็อต

เที่ยวเทือกเขานากาก็อต

เที่ยวเทือกเขานากาก็อต

เที่ยวเทือกเขานากาก็อต เป็นยอดเขา ที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเล ถึง 2,164 เมตร ซึ่ง จากแนวเขานี้สามารถ แลเห็นแนวเขาหิมาลัย ได้อย่างเห็นได้ชัด ถือได้ว่าเป็น จุดดู แนวเขา

หิมาลัย ที่ ใกล้ กรุง กาฐมาณฑุ ที่สุด โดย อยู่ ห่างจากเมืองหลวงไป ทาง ทิศ

ตะวันออก เพียงแค่ 32 กิโล บอกเลยว่าวิว รอบๆ งดงาม มากมายๆ ชี้แนะ ว่า มา

ทัวร์เนปาล แล้ว จำเป็นต้อง ได้ พักตรงนี้ สัก คืน จะได้ตื่น มา ดูดวงอาทิตย์ขึ้น

เหนือ แนวเขา ที่ มี หิม: ปกคลุม ในตอนเวลาเช้า เพราะเหตุว่าตรงนี้ เป็น จุด ดู ดวง

อาทิตย์ ที่สวยสดงดงาม ที่สุด แห่งหนึ่ง เลย ล่ะ จ้ะ

วัดสยมภูเขาวนาถ (Swayambhunath Stupa) หรือ วัดลิง เป็นวัดสำคัญ

ทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ บน ยอดดอย ทางทิศตะวันตก ของ เมืองกาฐ มาณฑุ

เป็น วัด ดั้งเดิม อายุ กว่า 2,500 ปี ข้อดี ของสงฆ์ นี้ ก็คือ เจดีย์สยม ภูเขาวนาถ

เจดีย์ โบราณ ที่ รอบๆ ยอด ฐาน จะ มี รูป ดวงตา ของ พระส้มมาสัมพุทธเจ้า ซึ่ง ชาว

เนปาล มีความเห็นว่า พระ เนตรของ พระส้มมาสัมพุทธเจ้ายังคงดู โลก มนุษย์

แล้วก็มี จุด ระหว่าง ขนคิ้ว เป็น เสมือน ดวงตา ที่ 3 หรือดวงตา ที่ ธรรม รวมทั้ง

เลข ๑ ตรง จมูก จุดหมายถึงความเป็นเลิศ หรือ เอกภาพ นั่นเอง ต้นเหตุ ที่ เรียก

วัด ที่ นี้ กันว่า วัด ลิง ก็เนื่องจาก ทั่ว รอบๆวัด จะ เต็มไปด้วย ลิงที่ ลงมาเก็บ เมล็ด

ข้าว ที่ คน เอามา มอบให้วัด เป็น ของกิน นมัสการเจดีย์สยม ภูเขา วนาถ

ต่อ ที่ เมืองขว้างตัน (Patan) หรือเรียก อีกชื่อว่า ลาลิตปูร์ (Lalitpur) แทงบอลออนไลน์เมืองนี้

ตั้งอยู่ บน ที่ราบสูง เหนือ แม่น้ำ บา คม มา ดี ทางด้านใตน ของ กรุง กาฐ มา ณฑุ

เป็น เมือง ที่ ขึ้นชื่อ ว่าเป็น ศูนย์กลาง ที่ ความงดงาม ศิลป์ และก็ เมือง ศาสนา

พุทธ ที่ โบราณ มีจุดท่องเที่ยว สำคัญ เป็น สี่เหลียมด้านเท่า ขว้างตัน มองร์ บาร์

(Patan Durbar Square) ที่ด้านใน มี ทั้งยัง วัด ราชสำนัก ขว้างตัน วิหาร ทอง

แล้วก็ถ้าเกิด ใคกันแน่ ต้องการ เข้าเฝ้า องค์ บุตรี ซึ่งเป็น นางฟ้า ผู้มีชีวิต ของ

เนปาล ก็สามารถเข้าเฝ้าเหมาะ เมืองนี้

หนึ่ง ใน ที่เที่ยว ที่ พวกเรา จะ ได้ดู ความงาม ของธรรมชาติ ที่ เนปาล มันก็คือ ที่

หมู่บ้าน บัน ดิ ปู (Bandipur) หมู่บ้าน ศักดิ์สิทธิ์ ของ แขกฮินดู เป็น หมู่บ้าน บน

เทือกเขา ที่มีความสูง 1,030 เมตรเหนือ ระดับน้ำาทะเล เป็นสถานที่เที่ยวเล็กๆ

ที่ พวกเรา จะได้มองเห็น วิถีชีวิต ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียม และก็ วัฒนธรรม

ของ ชาว เนปาล ยิ่งไปกว่านี้ จะ ยัง ได้ เต็มที่ กับ ทิวทัศน์ รอบๆ ที่ ล้อม ด้วย แนว

เขา รวมทั้ง ทะเลหมอก สำหรับเพื่อการ เดินทางไป ยัง หมู่บ้าน ที่ นี้ โดย รถยนต์

จากกรุงกาฐ มา ณฑุ จะใช้เวลาราว 4 ชั่วโมง ในระยะทาง 143 กม. จ้ะ