ธันวาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

เยอรมนีประกาศ แบนพลาสติก ใช้ครั้งเดียวอย่างเป็นทางการ 

เยอรมนีประกาศ แบนพลาสติก ใช้ครั้งเดียวอย่างเป็นทางการ พลาสติกที่เยอรมนีประกาศห้ามจำหน่ายได้แก่ หลอดดูดน้ำ สำลีก้าน ก้านลูกโป่งบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ฯลฯ ยกเว้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ สอดคล้องกับที่ในปี 2019 รัฐสภายุโรปอนุมัติข้อเสนอที่จะสั่งห้ามไม่ให้มีการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยคาดว่าจะมีการบังคับใช้ทั่วทั้งสหภาพยุโรป

จากปริมาณขยะในประเทศพบว่ามีขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งประมาณ 20% และในท้องทะเลมีการพบขยะพลาสติกอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่หากินตามแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา นก หรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ

โดยการแบนนี้จะเริ่มในวันที่ 3 กรกฎาคมปีหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับตัวในการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง โดย Svenja Schulze รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีกล่าวว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งของการกำจัดวัฒนธรรม “ใช้แล้วทิ้ง” ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

เยอรมนีประกาศ แบนพลาสติก ใช้ครั้งเดียวอย่างเป็นทางการ !!

อ่านต่อ