ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

โปรเจ็ค “STAMINA” ความร่วมมือระหว่าง Intel และ Microsoft

Intel และ Microsoft ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรเจ็คเพื่อการศึกษามัลแวร์ด้วย Deep Learning ภายใต้ชื่อว่า STAMINA

STAMINA ย่อมาจาก STAtic Malware-as-Image Network Analysis โดยไอเดียก็คือนักวิจัยได้ทำการแปลงไฟล์ไบนารีของมัลแวร์เป็นภาพก่อนนำไปตรวจวิเคราะห์ พร้อมทั้งเทรนและสร้างโมเดลด้วย Deep Learning เพื่อใช้ตรวจสอบมัลแวร์

จากผลการทดลอง STAMINA มีความแม่นยำถึง 99.07 % แต่ก็ยังทำได้ดีกับการใช้งานขนาดเล็กเท่านั้น แต่ยังติดข้อจำกัดกับโค้ดขนาดใหญ่คือยังไม่สามารถแปลงพิกเซลขนาดหลายพันล้านสู่ JPEG ได้ ในอนาคตทีมงานตั้งเป้าว่าจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้นและปรับจูนให้โมเดลมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก รวมถึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานให้น้อยที่สุด

STAMINA

ข้อมูลจาก :  https://www.interguardias.com

ติดตามข่าสารอื่นๆเพิ่มเติมที่ : https://cardinalsbaseballgears.com