ตุลาคม 3, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

Caffe Al Secondo

Caffe Al Secondo

Caffe Al Secondo

Caffe Al Secondo หอพักเอนปิซ่าเขาใหญ่ หรือ Tosscana Piazza ตั้งอยู่ในพื้นที่ เดียว กับToscana Valley อีกหนึ่ง สถานที่เที่ยว ไฮไลท์ ที่ ใหม่ ของ ปาก ช่อง ตรงนี้ ให้

บริการ ในลักษณะของ หอพัก แล้วก็ มี ห้องอาหาร Caffe’ Al Secondo ให้

บริการ สำหรับ คนทั่วๆไป สามารถ มา ใช้ บริการ ได้ บน ชั้น 2 เมื่อ เข้ามาถึง ด้าน

ใน แผนการ จะ แลเห็น หอพัก เอน ปี ซ่า เลียนแบบ ตั้ง สูงเด่น อยู่ รอบๆ ข้างหน้า

สามารถ นำ รถยนต์ ไป หยุด ไว้ ข้างหลัง ของ หอพักเอน ได้เลย สำหรับ ผู้ที่ รู้สึก

ชื่นชอบ ส ถลา ปัต ชุรม มที่ สร้างคล้ายกับ ประเทศนอก ก็น่าจะถูกใจ และก็

ชอบใจไม่น้อย ถ่ายภาพ มา ใน วัน ฟ้า ใสมอง งาม ดี

ข้างหน้า ของ หอพัก เอน หมายถึง วงเวียน น้ำพุ เห็น ทิวทัศน์ บ้าน ของ

Toscana Valley บรยากาศ เสมือน อยู่ ต่งประเทศ

ทิวทัศน์ ข้างหน้ามาตอนเวลาบ่าย ก็ ย้อน แสงสว่าง หน่อยๆ แม้อยากได้มุมนี้

แบบ ฟ้า ใส เสนอแนะห้มาตอน ก่อนตอนเที่ยง

ขึ้นไปตรวจสอบ คาเฟ่ กัน บ้าง ตั้งอยู่ รอบๆ ชั้น 2 ขึ้นลิฟท์รอบๆ ข้างหลังล๊อบบี้

ไปได้เลย ในส่วน ของ ห้องอาหาร เป็น กระจกใส ซึ่งสามารถ เห็น ทิวทัศน์ บ้าน

ของ Toscana Valley แบบ รอบทิศ ใน ส่วน ของ ของกิน เน้นย้ำ เป็น ของกิน อิ

ตาเลี่ยน และก็ของกิน ทานเล่น ส่วนครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำผลไม้ อิตาเลียน

น้ำโซดาอ่านต่อ