ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

Green destination กัลยาณิวัฒนา

Green destination กัลยาณิวัฒนา ด้วย พื้นที่ ที่ตั้ง อยู่ บน แนวเขา สูง รายล้อม ด้วย ป้าสน บรรยากาศ สงบ อากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้แปลงเป็น ทาง ใน ฝัน น่า ท่องเที่ยวที่มากมายไป
ด้วย เรื่อง ของ ธรรมชาติ และก็ วัฒนธรรมชน เผ่าแบบ เริ่มแรก อำเภอ กัลยาณิ
วัฒนา มี 3 ตำบล เช่น บนจันทร์ แม่แดด รวมทั้งแจ่มหลวง มีตำบล ละ 7
หมู่บ้าน รวม 21 หมู่บ้าน เดิมชื่อ “อำเภอ วัดฉันทร์ สรรเสริญ” ถัดมา ได้รับ
บุญคุณ จากพระ บาท สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว พระราชทาน ชื่อ อำเภอว่า “อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา” เพื่อ เชิดชูพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า พี่ นางคุณ เจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่ง เคย ทรง บำเพ็ญ พระ กรณียกิจ ใน
พื้นที่ตำบลบ้านจันทร เมื่อเดินทาง ไปสู่ตัวอำเภอ กัลยาณิวัฒนา พวกเรา จะ
ประสบพบเห็น ป้าสน ที่เรียงราย ไป ตลอด ทาง รับประทาน พื้นที่ กว้างขวาง จน
ได้รับฉายนามว่า เป็น ดินแดนที่ป่สน ผืน ใหญ่ ที่สุด ใน เอเซียอาคเนย์ ใน
ตอนหนหนาว ป้สน จะ ผลัดใบ เปลี่ยน กระทั่ง แปลงเป็น ช่องเขา หลายสี สรร
น่าชื่นชมแปลงเป็นเอกลักษณ์ ของที่ สะดุดตาของตรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที
แผนการหลวงบนวัดจันทร สถานที่โรแมนติกเชิญชวน ฝัน ในช่วงฤดูหนาว ที
จูงใจ ให้นักเดินทางข้างหลังไหลมาเพื่อ ยกย่อง บรรยากาศนี้

Green destination กัลยาณิวัฒนา

Green destination กัลยาณิวัฒนา

สถานที่เที่ยว สำคัญๆ ของ อำเภอ กัลยาณี ที่วัฒนา ตัวอย่างเช่น แผนการหลวง
ป่าสนวัดจันทร วัดจันทร์ จุดสำหรับเพื่อชมวิว พระบรมรตุ บ้นห้วยฮ่อม อ่าง
เก็บน้ำห้วย อ ศูนย์ ศิลปาชีพ บ้าน วัด จันทร์ อำเภอนี้ สามารถ เดินทางได้ 2
ทาง แต่ว่าทางยอดนิยมเป็น ทาง เดียวกับ ทาง ไป ขว้าง ยนั่นถือว่า พวกเรา
จำเป็นต้อง ผ่าน ทางเทือกเขา ที่วนเวียน กว่าพัน โค้ง กับ การเดินทาง กว่า 3
ชั่วโมง จากเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใดกันแน่ ที่ เคย ผ่านมายัง ทางนี้ บางทีอาจ
ไม่ต้อง ชี้แจงว่านั่รถยนต์ แอบ ชั่วร้ย แค่ไหน เมื่อ มาถึง ทางแยก ไป บ้าน วัด
จันทร์ยัง จำเป็นต้อง พบ โค้ง รวมทั้ง ทาง ชันไป เรื่อย ใช้เวลา อีก โดยประมาณ
กว่า 2 ชั่วโมงกว่า ใกล้จะถึง โครงงานหลวงบันวัด วันทร์ ซึ่ง เป็น บ้านพัก แล้วก็
จุดมุ่งหมายของ พวกเรา ถ้าหากว่าไม่มีรถส่วนตัวก็มีรถเมล์ สามารถ นั่งรถบัส
กรุงเทพมหานคร – จังหวัดเชียงใหม่ และก็ต่อรถ สองแถวสีเหลือง สายจังหวัด
เชียงใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ สมารถขึ้น สองแถวพอดี บริษัท ขนส่ง จำกัด
ช้างเผือก) ราคาคนละ 150 บาท ถ้าหากให้ไป ส่งที่ ออ เปรียญ เลยเพิ่มเติม
คนละ 40 บาทใช้เวลา เดินทาง ขึ้นไป ราวๆ 6 ชั่วโมง

ที่พัก ของแผนการหลวง ฯ มี ให้เลือกหลายแบบ เนื้อหา ของ ที่พักมอง ถึงที่กะ
ไว้ http://www .fio.co.th/travel/watchan/ สำหรับ ที่พัก ยอดนิยม และก็ ขึ้น
ชื่อว่า ทิวทัศน์ ดี และก็ อยู่ ใกล้กับ อ่างเก็บน้ำ และก็ ทิวสนเยอะที่สุดก็คงจะเป็น
บ้านสนเขา ซึ่งมีทั้งหมดทั้งปวง 7 ข้างหลัง รูปแบบของ บ้าน เป็นบ้า น แบบ
กระตอบ ไม้เล็กๆ บางที่อาจมิได้ มอง หรูหราอะไร แต่ว่าก็ได้ ความรู้สึก ของ
ความเป็น คันทรี่แบบหรูหรา ที่กลมกลื่น ไป กับ บรรยากาศ รู้ มาว่าตอนหน้า
หนาว ที่พักถูก จอง เต็มเกือบจะ หมด แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บ้าน สน เขา ไม
ต้อง เอ๋ยถึง แต่ว่าเนื่องจากว่า พวกเรามา ใช่ตอนโลว์ฤดูกาล ทั้งหมดทุกอย่าง
ก็ มองง่าย ไป หมด ไป จอง หนงาน ก็มี บ้านพักว่าง แถมราคาต่ำลง ไป ด้วย
ธรรมดาบ้านสนเขาแบบ 2 คน หนไฮข้างหลังละ 800 บาทufabet แม้กระนั้นตอน
โลว์เหลือ 600 บาท เพียงแค่นั้ เดินเที่ยว ดู บรรยากาศข้างใน โครงงาน ดู
ทิวทัศน์ตันสนที่เรียงราย ตลอด สองริมถนน พื้นดิน รอบด้าน ที่ เคย เป็น สี
น้ำตาล ในตอนนี้ แปลงเป็นตันหญ สีเขียวชอุ่ม แซมด้วย สีเขียวของมอ ส แล้ว
ก็ตะไคร่ ที่ ขึ้นแซม ไปตามพื้นคอนกรีต นี่แหละ เป็น ความสวย ของ การท่อง
เที่ยว ในช่วงฤดูฝน