ตุลาคม 1, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

I’m Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things

I’m Thinking of Ending Things คอฟแมน ควบคุม แล้วก็ ปรับเปลี่ยน บท จาก นิยาย ชื่อ เดียวกันของเบื่อ รีด (มี

แปลมีอิสรภาพ ด้วย) และก็แม้คนใด ได้ อ่านหนังสือ คงจะ พอเพียง ปะติดปะ

ต่อได้ ถึงแม้คอฟแมน จะเล่นแร่แปรธาตุ ย้อนยอก รวมทั้ง ปรับ โทนของ หนัง

ให้เป็น ปัญหา ภาพยนตร์ ใน แบบ ของเขา เอง เรื่องราว ในหนังเล่า ได้ จบ ด้านใน

ประโยค เดียว : หญิงสาว เดินทาง ด้วย รถยนต์ ไป กับ แฟน ชายหนุ่มที่ขับฝ่า ลม

พายุหิมะเพื่อ ไปเยี่ยมบิดามารดา ของ เขา ที่ ต่างจังหวัด แต่ว่า ที่น่าตกใจ น่

จงน แล้วก็ในที่สุดผลักอารมณ์ สลดเหงาหงอย มาจากเนื้อหาอัน พิลึก เป็นดัน

ว่าการที่ เด็กหนุ่ม เสมือน จะ อ่านใจ แฟน ของตนเองได้ หรือ การ ที่ บิดามารดา

ของเขา แปลงร่างเป็นชายหนุ่ม คนวัยชรา สลับ ไปๆมา อย่างไร้คำชี้แจง

หรือ การที่ ข้างหงกล่าว แปรไปมาว่า ตัวเอง กำลังเรียน อะไร หรือ ปฏิบัติงาน

อะไร (อีกทั้งนักฟิสิกส์ นักประพันธ์ ช่งวาดภาพ) ก่อนที่จะ ในที่สุด การเดิน

ทางกลับด้วยรถยนต์ฝ่าลมพายุหิมะที่ยังไม่หยุด จะพานักแสดงหลัก ทั้งคู่

กลับ ไปยัง โรงเรียนมัธยมศึกษา เก่า ของ ข้าง ชาย ที่ซึ่ง เต็มไปด้วย ความจำ ทับซ้อนอ่านเพิ่มเติม