ตุลาคม 5, 2022

รวมที่ท่องเที่ยว

เติมพลังชีวิตด้วยการเที่ยว

Mocoli House

Mocoli House

Mocoli House

Mocoli House แนวความคิด ที่อยากที่จะให้เจ้าของบ้าน มีความเป็นส่วนตัว และก็เลือก ใช้อุปกรณ์ ที่ ให้ความรู้ความเข้าใจ สึกเรียบง่าย ดูสบายตา อย่าง คอนกรีต ไม้

รวมทั้งสีขาว ดัง จะมองเห็น ได้ จาก ข้างหน้า สะดุดตา กับ ฝาผนัง คอนกรีต สูง

ใหญ่ เช่นเดียวกันกับ เอามาตั้ง ขวางมุมมองจากสั่งรบกวนด้านนอก รวมทั้งอีก

จุดมุ่งหมายหนึ่ง ก็คือ แผ่น คอนกรีต ที่ ยืน ออกมา นอก ตัวบ้านนี้ ยัง ปฏิบัติ

หน้าที่ ช่วย ปกป้อง ความร้อน จากดวงตะวัน ไม่ ให้ส่อง ปะทะ เข้ามา ในบ้าน

โดยตรง

แต่ว่า ภายใต้ ความ ดิบ หยาบ ของ คอนกรีตรวมทั้งความ เป็นเหลี่ยมมุมนั้น คน

เขียนแบบ เลือก ใส่ ส่วนประกอบ ที่ สื่อ ถึง ธรรมชาติ ด้วย พื้นที่ ปากทางเข้า บ้าน

ที่ตกแต่งต้น ด้วยต้นไม้ ฟอร์ม งามหนึ่งต้น ซึ่ง ปลูก อยู่ ใน กระบะสีเหลี่ยม โอบ

ล้อมด้วย สระตื้นๆ โดย มี แผ่น ปูน เป็น ฟุตบาท ผ่าน ไปสู่ ตัวบ้าน ให้ความรู้ความ

เข้าใจ สึกเรียบ นิ่ง ตั้งแต่ ที่แรก ที่มาเยี่ยม

เมื่อ อยู่ ในบ้าน บรรยากาศ บริเวณ ดูนิ่ง สงบ แล้วก็ สะอาดตาด้ว ยการ ใช้โทน สี

ขาว ที่ อาบไล้ด้วย แสงสว่างธรรมชาติ ซึ่งส่องเข้ามา ผ่าน ฝ่าผนัง กระจกใส

ช่วยทำให้ห้องโถง มี ความสว่าง สดใส ก่อน นำ ขึ้น สู่ พื้นที่ พัก ส่วนตัว บน ชั้น 2

ผ่าน บันไดสีขาว ดีไซน์ราวกันตก จาก สั่งของ โปร่งใส

เหมือน ประติมากรรม ลอยตัว ซักชวน ให้เดินทาง ถัดไป ยังข้างบน ที่ ตกแต่งฝา

ผนัง ด้วย ภาพวาดเรียง ต่อกัน ไป แนว ฝาผนัง เสมือน อยู่ ใน แกลเลอรี่ มีลูก เล่น

ด้วย กระบวนการทำ ช่อง แสงสว่าง สกาย ไลท์ รอบๆ มุม ฝาผนัง ที่ ห้อยเหล่า

รูปภาพ นั้น ช่วยสร้างเอ็ฟเฟ็กต์ยาม เมื่อ แสงสว่างตกกระ ทบ ลงบน ภาพ รวมทั้ง

ฝาผนัง ซึ่ง จะ เปลี่ยนแปลง องศา ไป เรื่อย ใน แต่ละ ช่วง

ด้านใน ห้องนอน แสงสว่าง ธรรมชาติ จะ ถูก กรองด้วย ฝาผนังระแนง ไม้สัก ซึ่งมี

เป้าประสงค์ ช่วย ปิดบัง สายตา ไป ในตัว นอกเหนือจากนี้ ยังส่งผลให้กำเนิด แสง

สว่าง เงา ลอดผ่าน ซี่ไม่ระแนง ตกกระ ทบ ลงบนพื้นของห้อง งามๆ ใน วัน อากาศ

ดี ก็ยัง เปิด ออก ได้ กระทั่ง สุด เพื่อ ช่วย ระบายอากาศ อีกหง ไฮไลต์ ของ บ้าน

จาก ห้องนอน หลัก นักออกแบบห้อง ได้วางแบบ ให้มีเดินทางเชื่อม ไปสู่ ระเบียงหน้า

บ้าน สำหรับ ออกมา พักนั่งพักผ่อน หรือ จัด งานเลี้ยง โดยสามา รม อง ลงมา ยัง

คอร์ต สระ ข้างล่างรอบๆ หน้าบ้าน ได้ พูดได้ว่า หลาย ๆ ฟังก์ชั้น ที่หลบซ่อน อยู่ ใน

บ้าน ข้างหลัง นี้ ได้ ช่วยทำให้ การพักอาศัย เต็มไปด้วย สุทรี ย ภาพ ไม่ สูญเสีย

สาระสำคัญ ใดๆก็ตาม อีกทั้ง ในทางศิลป์ รวมทั้งการใช้แรงงาน อย่างแท้จริงสถาปนิก